Model declaratie de conformitate

Model declaratie de conformitate

DECLARATIE DE CONFORMITATE
_____________________ / din data 10.01.2011
(numar de identificare produs/lot/data fabricatie)

SC _________ SRL, avand sediul social in ________, inregistrata la RC ____ cu nr. J_______ CUI _________ , prin reprezentant legal ________ in calitate de ________, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii si prevederile art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 cu privire la regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, faptul ca produsul / serviciul ___________ (a se specifica toate datele de identificare) care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune în pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este în conformitate cu __________ (documentul normativ de referinta, norme UE, standard ISO, etc).

SC ___________ SRL
prin ___________
(nume in clar, semnatura si stampila)

N.b. ~ Acest model de declaratie de conformitate este unul orientativ ~

Vezi si:
» Declaratia de conformitate
» Certificarea de conformitate

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (11 votes cast)
Model declaratie de conformitate, 4.5 out of 5 based on 11 ratingspret implementare iso
Servicii complete ISO pentru

» Certificare ISO 9001
» Certificare ISO 14001
» Certificare ISO 27001
» Certificare ISO 17025
» Certificare ISO 15189
» Certificare SA 8000
» Certificare OHSAS 18001
» Certificare ISO 22000 HACCP
» Certificare FSSC 22000
» Certificare ISO 50001

» Licitatii publice (achizitii publice)
» Control intern managerial (OMFP 946)

» CERERE OFERTA

FAQs

» De ce ati dezvolta un sistem de calitate ?
» Certificarea ISO: puteti sa o faceti dvs.?
» Ce presupune procesul de certificare ISO ?
  » Ce doriti de la noul dvs. sistem ISO ?
  » Elaborati documentatia ISO
  » Instruirea personalului
  » Gasiti un organism de certificare ISO bun
  » Stabiliti auditul de certificare ISO
» Ce avantaje aveti daca va certificati ISO?
  » Beneficii certificare ISO 9001
  » Beneficii certificare ISO 14001
  » Beneficii certificare ISO 27001
  » Beneficii certificare SA 8000
  » Beneficii certificare SMI
» Ce reprezinta certificarea de conformitate
  » Declaratia de conformitate
  » Model declaratie de conformitate
» Certificare ISO, inregistrare ISO sau acreditare ISO ?
» ISO 9001 pe intelesul tuturor
  » Avantajele certificarii ISO 9001
  » Particularitati ISO 9001:2008
  » Auditor intern ISO 9001
» Certificare de produse vs. certificare ISO
» Sistem de management integrat SMI
  » Avantaje certificare SMI

» FAQ

Utile

» Atestare ANRE (instalatii electrice)
» Marcaj CE (certificare de produs)
» Managementul calitatii
» Implementare ISO
» Organisme de certificare ISO

Aplicatie pentru Android
Stiri

  • ISO 9001 versiunea 2015
  • Septembrie 2016