Un certificat ISO 14001 : 2004 demonstreaza ca Sistemul de Management de Mediu al firmei dumneavoastra a fost testat si gasit corespunzator referitor la standardul de buna practica.

Eliberat de catre un organism de certificare ISO, certificatul ISO 14001 asigura clientii ca pot avea incredere in faptul ca organizatia dvs. minimizeaza activ impactul asupra mediului prin procesele, produsele si serviciile proprii.

Standardul ISO 14001:2004 – Sistem de management de mediu – este un standard generic, este aplicabil oricarui tip de organizatie sau sector de industrie.

Creat de Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), acesta se bazeaza pe doua concepte:
– imbunatarirea continua;
– flexibilitate.

ISO 14001 – Elementele standardului de mediu

Contine elementele cheie pentru un Sistem de Management de Mediu operativ.

Poate fi aplicat in acelasi timp domeniul serviciilor dar si sectorului manufacturier.

Standardul ISO 14001 prezinta cerintele pentru o companie care sa defineasca obiectivele referitoare la mediul inconjurator si tintele de atins si in acelasi timp sistemul de management necesar pentru atingerea acestor scopuri.

Mai mult, standardul are ca cerinta ca acele companii sa adere la procesele sistemului, proceduri si activitati.

Principalele elemente ale standardului sunt:
– politica de mediu;
– planificarea;
– implementarea si operarea actiunilor;
– verificare si actiuni corective;
– revizuirea managementului.

Standardul ISO 14001 prezinta cerinte pentru organizatii de a indentifica toate impacturile asupra mediului si aspectele asociate, si apoi sa implementeze actiuni pentru a imbunatati procesele, cu prioritate in zonele cu aspecte semnificative. ISO 14001 prescrie cea ma buna practica pentru un management proactiv al impactului asupra mediului al organizatiei dumneavoastra.

Noua versiune a standardului de mediu ISO 14001

ISO 14001:2004 a fost revizuit. Noua versiune, ISO 14001 : 2004 a fost publicata de catre Organizatia Internationala de Standardizare in noiembrie 2004.

Noua versiune contine multe imbunatatiri si schimbari; noul standard nu implica schimbari majore insa in cerinte; principalele directii ale revizuirii au fost axate pe:
– imbunatatirea compatibilitatii cu ISO 9001:2000;
– clarificarea cerintelor.

In prezent, in Romania este in vigoare varianta SR ISO 14001 : 2005 – Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme si tehnici de aplicare

› Consultanta ISO 14001 – Sistem de Management de Mediu