Standardul ISO 17025:2005 prezinta directiile generale referitoare la competentele in realizarea de teste si calibrari, aceasta incluzand si mostrele.

Consultanta ISO 17025 2005 se refera la toate procesele asimilate testelor si calibrarilor, procese efectuate dupa metode si principii standard, non-standard si metode si practici dezvolate in laborator.

Certificare ISO 17025
Utilizarea si aplicabilitatea standardului ISO 17025

– ISO 17025 este aplicabil tuturor societatilor care efectueaza teste si/sau calibrari, incluzand si mostrele;

– ISO 17025:2005 se poate aplica tuturor acelor laboratoare amintite la punctul precedent, indiferent de numarul de personal sau de tipul de activitati de testare si/sau calibrare;

– cand un laborator de incercari sau teste nu presteaza una sau mai multe activitati care sunt prevazute de ISO 17025:2005, clauzele respective nu sunt aplicabile;

– ISO/IEC 17025:2005 este folosit de acele laboratoare care vor sa-si dezvolte sistemul de management al calitatii, al activitatilor proprii administrative si al operatiilor tehnice proprii;

– clientii laboratoarelor de incercari si teste, autoritatile si acele institutii de acreditare pot de asemenea sa-l aplice pentru a confirma si recunoaste competenta laboratoarelor.

Aria ISO 17025 Acreditare laboratoare

Atat cerintele de siguranta prevazute de ISO 17025, dar si respectarea cadrului legal de catre laboratoare, nu sunt acoperite de standardul ISO/IEC 17025:2005.

› Consultanta ISO 17025 – Acreditare Laboratoare