Home > Articole ISO > Aplicarea ISO 9001 intr-un program de audit existent

Cum se aplica standardul ISO 9001 in cadrul unui program de audit existent

Auditorii

Echipa dumneavoastra de audit va avea nevoie de o pregatire in prealabil pentru a putea indeplini cerintele ISO 9001. Instruirea va consta in prezentarea noilor cerinte si a structurii standardului ISO 9001.

Definiti modul in care veti desfasura auditul

Standardul are un impact asupra modului in care planificati si programati auditurile. Este important sa stabiliti daca auditul se va desfasura pe sectoare ale organiztiei (productie, prestari servicii, proiectare dezvoltare etc) sau pe sectiuni ale standardului ISO 9001 (proprietatea clientilor, documentarea, actiunile preventive si corective etc).

Auditarea organizatiei pe sectoare

Trebuie sa idenificati care sunt prevederile standardului care se aplica respectivelor sectoare auditate.

Auditarea pe sectiuni ale standardului ISO 9001

Identificati pentru fiecare sectiune a standardului ISO 9001 care sunt departamentele care au responsabilitate in aplicarea cerintelor prevazute de respectivele sectiuni. Pentru cerintele din cadrul fiecarei sectiuni a standardului exista mai multe departamente care au responsabilitati. Auditarea pe sectiuni ale standardului ISO 9001 presupune deplasarea in diverse locatii ale organizatiei.

Auditarea dupa tranzitia la standardul ISO 9001

In vederea conformitatii fata de cerintele ISO 9001, companiile trebuie sa mentina structura curenta de documentare si sa adauge noi exigente prevazute de standard. Exista si posibilitatea de a restructura sistemul de documentare in vederea conformitatii cu modul de structurare al standardului ISO 9001.

Daca structura curenta este mentinuta

Daca sistemul pe care il auditati este organizat in mod sensibil diferit fata de cerintele documentate fata de care auditati, va fi dificil sa demonstrati faptul ca ati auditat toate cerintele prevazute. Programul de audit va fi foarte complex, implicand o continua balansare intre cele doua standarde.

Daca structura este modificata

Procesul de audit poate fi dificil de-a lungul tranzitiei. Este foarte posibil sa doriti o pauza in derularea de audituri interne de-a lungul revizuirii, cu exceptia cazului in care toate revizuirile de proceduri intra in vigoare in acelasi timp. Programati audituri pentru toate domeniile ce prevad cerinte, dupa ce s-au derulat toate revizuirile de tranzitie.

Definiti noi liste de control

Standardul ISO 9001 prevede obligativitatea organizatiei de a identifica procesele necesare pentru sistemul de management al calitatii. Creati o lista de control individuala pentru fiecare sectiune a standardului. Adaptati aceste liste particularitatilor organizatiei in care activati. Includeti noile cerinte ale standardului ISO 9001. Listele de control cu detalii legate de noile cerinte vor ajuta auditorii sa aiba puncte de vedere si opinii bine fundamentate.

› Aplicarea ISO 9001 intr-un program de audit existent