Home > Articole ISO > Cerinte de baza ale standardului ISO 14001

Cerintele ISO 14001 pentru Managementul mediului

ISO 14000 este o familie de standarde emise de Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), care au fost concepute pentru sistemele de management al mediului (SMM). ISO 14001 este un instrument de management care ajuta organizatiile sa isi controleze impactul propriilor activitati asupra mediului, sa isi implementeze un sistem de management al mediului si sa aiba initiative de imbunatatire continua a proceselor lor pentru a-si indeplini obiectivele ecologice. ISO 14004 le ofera indrumari organizatiilor cu privire la elementele esentiale ale unui SMM. Va prezentam mai jos un rezumat al cerintelor de baza ale standardului ISO 14001.

Cerinte ISO 14001 referitoare la sistem

• Organizatia trebuie sa isi elaboreze un SMM care sa fie in conformitate cu standardul ISO 14001: 2004. Sistemul de management al mediului trebuie sa fie implementat, mentinut, imbunatatit continuu si complet documentat.

Cerinte referitoare la politica

• Organizatia trebuie sa isi defineasca, documenteze, implementeze, mentina si comunice politica privind mediul inconjurator. Ea trebuie sa isi instituie proceduri pentru a identifica si a explica cerintele legislative aplicabile sistemului de management al mediului. Organizatia trebuie sa aiba teluri legate de mediu si sa documenteze modul in care politicile si procedurile sale indeplinesc aceste teluri.

Cerinte referitoare la operatiuni

• Organizatia trebuie sa aloce resurse pentru a-si elabora, implementa, mentine si imbunatati sistemul de management al mediului. Ea trebuie sa desemneze cel putin un reprezentant managerial care sa se ocupe de SMM. Organizatia trebuie sa defineasca, documenteze si comunice rolurile tuturor partilor implicate in SMM, ca si autoritatea si responsabilitatile ce li se atribuie. Trebuie organizate si programe de formare si sensibilizare pentru a asigura competenta in orice post care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului.

Organizatia trebuie sa isi documenteze politica de mediu, obiectivele si telurile privind mediul, ca si structura si domeniul de acoperire al SMM. Organizatia trebuie sa aiba proceduri active si documentate pentru a comunica politicile SMM in interiorul si in exteriorul sau; ea trebuie sa detina o metoda de a controla documentele de comunicare.

Organizatia trebuie sa identifice operatiunile, bunurile si serviciile care sunt semnificative din punct de vedere ecologic si sa detina procedurile necesare gestionarii si controlarii lor. Un proces testat de gestionare a urgentelor trebuie sa identifice potentialele accidente si situatii de urgenta, sa determine cele mai bune modalitati de prevenire a lor si sa dea indicatii despre cum sa se raspunda la ele atunci cand apar pentru a reduce orice consecinte asupra mediului inconjurator.

Cerinte referitoare la verificare

• Organizatia trebuie sa detina proceduri pentru a monitoriza si a masura operatiunile care ar putea avea consecinte semnificative asupra mediului. Ea trebuie sa isi intretina si documenteze echipamentul de monitorizare si de masura. Ea mai trebuie sa isi documenteze si respectarea cerintelor legale si sa aiba proceduri care sa evalueze, implementeze si mentina aceste cerinte. Organizatia trebuie sa realizeze audituri interne ale SMM, cu proceduri documentate privind neconformitatile de politica.

Cerinte referitoare la analiza

• Organizatia trebuie sa analizeze eficacitatea sistemului de management al mediului, inclusiv a politicilor si obiectivelor sale. Ea trebuie sa isi documenteze aceste analize si evaluari efectuate in vederea imbunatatirii continue.

› Cerinte de baza ale standardului ISO 14001