Home > Articole ISO > Cerintele tehnice ale standardului ISO 17025

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO) este o organizatie nonguvernamentala, ai carei membri sunt institutiile nationale de standardizare ale celor peste 160 tari participante. ISO publica standarde acceptate, dedicate unei game largi de activitati profesionale, variind de la management la lucrarile stiintifice si tehnice. Standardul ISO 17025 se refera la competenta laboratoarelor de incercari si etalonari, “incercarile” referindu-se la experimentele stiintifice in general, iar “etalonarile”, la testele concepute pentru a confirma precizia si rezistenta echipamentelor. Standardul prezinta atat cerinte manageriale, cat si cerinte tehnice. Conformitatea cu ISO 17025 poate fi demonstratata achizionand o copie a standardului si implementand cerintele acestuia. Va prezentam mai jos cerintele tehnice ale ISO 17025.

Validarea metodelor

• Metodele folosite pentru incercari si etalonari ar trebui sa fie complet validate. Acest lucru inseamna utilizarea celor mai recente versiuni raportate in literatura de specialitate si utilizarea lor numai pentru teste care se incadreaza in domeniul lor de acoperire. Metodele ar trebui sa fie validate prin realizarea unor experimente standard de validare in cadrul laboratorului. Scopul este de a confirma ca laboratorul, utilizandu-si propriul echipament, poate utiliza o metoda pentru a produce rezultate preconizate. Acest lucru valideaza metoda pentru uz general in laborator.

Conditiile de mediu

• Laboratoarelor li se impune sa realizeze o evaluare continua a conditiilor de mediu, incluzand temperatura, umiditatea, sterilitatea, igiena si vibratiile. Scopul este de a asigura ca factorii de mediu nu influenteaza acuratetea rezultatelor incercarilor sau etalonarilor efectuate in laborator.

Esantionarea

• Esantionarea ar trebui sa aiba loc in conformitate cu standardele de relevanta statistica. Procedura de esantionare ar trebui sa fie documentata. Si esantioanele ar trebui sa fie documentate in scopul identificarii lor, iar integritatea lor sa fie pastrata in timpul depozitarii si transportului lor, pana la eliminarea lor sigura.

Asigurarea calitatii

• ISO 17025 solicita asigurarea continua a calitatii pentru a confirma fiabilitatea rezultatelor. Asigurarea calitatii este similara cu validarea si poate fi realizata utilizand echipamente si metode pentru a efectua teste cu rezultate previzibile, sau prin repetarea aceluiasi test utilizand echipamente diferite pentru a evalua consecventa rezultatelor.

Raportarea

• Standardul ISO 17025 stabileste un model de raportare care, pe langa ca identifica laboratorul unde au fost realizate testele, ar trebui sa includa o descriere a testelor realizate, a metodelor si echipamentelor utilizate, a procedurilor de esantionare, a rezultatelor, o estimare a fiabilitatii rezultatelor si o identificare a persoanei care a autorizat raportul. Declaratiile de opinie din raport ar trebui sa fie clar delimitate de raportarea rezultatelor, iar temeiul opiniei ar trebui sa fie justificat.

› Cerintele tehnice ale standardului ISO 17025