Home > Articole ISO > Etape in implementarea HACCP

HACCP – etape in aplicarea sistemului pentru siguranta alimentara

Aplicarea sistemului HACCP se face urmand o serie de dousprezece etape, prezentate succint mai jos.

– Etapa 1 a sistemului HACCP
Crearea echipei care va lucra la implementarea HACCP

– Etapa 2 a sistemului HACCP
Descrierea produsului

– Etapa 3 a sistemului HACCP
Stabilirea destinatiei de utilizare a produsului

– Etapa 4 a sistemui HACCP
Elaborarea schemei operatiilor proiectate

– Etapa 5 a sistemului HACCP
Verificarea schemei operatiilor proiectate

– Etapa 6 a sistemului HACCP
Detalierea tuturor pericolelor potentiale, realizarea unei analize a riscurilor si definirea masurilor corespunzatoare pentru controlul acestora

– Etapa 7 a sistemului HACCP
Identificarea punctelor critice

– Etapa 8 a sistemului HACCP
Stabilirea limitelor maxime pentru controlul fiecarui punct critic

– Etapa 9 a sistemului HACCP
Crearea sistemului de supraveghere a punctelor critice

– Etapa 10 a sistemului HACCP
Stabilirea actiunilor corective necesare

– Etapa 11 a sistemului HACCP
Aplicarea procedurilor de verificare a sistemului

– Etapa 12 a sistemului HACCP
Elaborarea dosarului HACCP ( actiuni, proceduri, stipulari etc )

Obiectivele principale a sistemului HACCP se refera la identificarea potentialelor pericole la adresa sigurantei produselor alimentare, evaluarea acestora si in final tinerea sub control si luarea de contramasuri necesare.

› Etape in implementarea HACCP