Home > Articole ISO > Ghid pentru auditul intern ISO 9001

Auditul intern – Ghid de implementare ISO 9001

Auditul intern – Sinteza ideilor principale

ISO 9001

Trebuie elaborat un program documentat de audit intern pentru a evalua eficienta sistemului de management al calitatii in indeplinirea cerintelor ISO 9001 sau a altor specificatii trasate de organizatie in cadrul sistemului calitatii. De asemenea, programul de audit intern va evalua functionalitatea sistemului de management al calitatii si respectarea conformitatii fata de acesta de catre angajati in cursul activitatilor organizationale. Organizatia trebuie trebuie sa planifice si sa deruleze audituri pentru fiecare proces, procedura si zona de productie, in mod frecvent si detaliat, pentru a asigura operarea eficienta a sistemului. Auditorii trebuie sa fie capabili sa evalueze corect domeniile pe care le auditeaza. Intr-un domeniu in care se identifica neconformitati, managementul este responsabil pentru asigurarea actiunilor corective prompte si eficiente, auditorii interni fiind responsabili pentru verificarea faptului ca actiunile derulate elimina neconformitatile si cauzele care au dus la aparitia acestora.

ISO 9004

Se ofera orientari cu privire la scopul si modalitatea de gestionare a auditurilor interne, punandu-se accent pe nevoia ca managementul de varf sa actioneze pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatii, ca raspuns la descoperirile din urma auditurilor interne. Se prezinta 11 exemple de subiecte care pot fi examinate in cadrul auditurilor interne.

ISO 9000

In cadrul sectiunii 3.9, Termeni folositi in cadrul auditului, se definesc 14 termeni; se face mentiunea ca termenii si definitiile urmeaza a fi modificate atunci cand standardul ISO 19011, care va furniza orientari unitare pentru auditul sistemelor de management al calitatii si sistemelor de management al mediului, se va publica. In cadrul sectiunii 2.8.2, Auditarea sistemului de management al calitatii, se exploreaza rolul si tipurile de audit.

Cerinte de documentare

• Este necesara elaborarea unei proceduri documentate pentru auditul intern, care urmeaza a fi inregistrata.

Intrebari utile pentru auditul intern

• Organizatia deruleaza audituri periodice ale sistemului de management al calitatii?
• Auditurile periodice evalueaza conformitatea sistemului de management al calitatii din cadrul organizatie fata de cerintele ISO 9001:2008?
• Auditurile periodice evalueaza gradul de eficienta al implementarii si derularii sistemului de management al calitatii?
• La planificarea programului de audit, organizatia ia in considerare statusul si importanta domeniilor care urmeaza a fi auditate si rezultatele auditurilor anterioare?
• Sunt definite metodologiile, domeniu in care urmeaza a fi derulat auditul si frecventa acestuia?
• Auditul este realizat de personal diferit de cel care deruleaza activitatile auditate?
• Exista o procedura documentata care include responsabilitatile si cerintele legate de derularea auditurilor?
• Exista o procedura documentata care descrie modalitatea in care se asigura independenta auditorilor?
• Exista o procedura documentata pentru inregistrarea rezulatelor si raportarea catre management?
• Managementul deruleaza actiuni corective la timp pentru a remedia deficientele gasite in cadrul auditurilor?
• Actiunile ulterioare auditurilor includ verificarea implementarii actiunilor corective?
• Actiunile ulterioare auditurilor includ raportarea rezultatelor gasite in urma verificarilor?

Rezumatul actiunilor manageriale legate de auditul intern

• Procesul de audit intern reprezinta un instrument de management pentru evaluarea independenta a unui proces sau a unei activitati.
• Planificarea auditurilor interne trebuie sa fie flexibila pentru a permite modoficari ale orientarii, bazate in urma cercetarilor si a dovezilor obiective gasite in urma auditului.
• Managementul trebuie sa ofere oportunitati pentru recunoasterea domeniilor care obtin rezultate excelente in urma auditului intern.

Rezumatul actiunilor referitoare la auditul intern

1. Crearea unei “proceduri documentate” care sa defineasca responsabilitatile si cerintele pentru:
a. Planificarea si derularea auditurilor interne
b. Raportarea rezultatelor si realizarea de inregistrari
2. In cadrul planului de audit trebuie sa se ia in considerare (Observatie: planul trebuie sa includa metodele, frecventa, domeniul de aplicare si criteriile auditului):
a. Importanta proceselor si a domeniilor care urmeaza a fi auditate
b. Rezultatele auditurilor precedente
3. Luarea imediata de actiuni pentru a elimina neconformitatile si cauzele aparitiei acestora
4. Verificarea derularii actiunilor si raportarea rezultatelor acestor actiunilor

Auditul intern trebuie sa fie capabil sa determine daca:

1. Sistemul de management al calitatii este implementat si derulat eficient
2. Sistemul de management al calitatii este conform:
a. Aranjamentelor planificate, conform specificatiilor din sectiunea 7.1
b. Cerintelor standardului ISO 9001
c. Cerintelor sistemului de management al calitatii elaborate de insasi organizatia implementatoare

› Ghid pentru auditul intern ISO 9001