Home > Articole ISO > HACCP – Pregatirea pentru aplicare

In cadrul procesului de aplicare a normelor HACCP trebuie implicate atat cadrele de conducere, factor primordial, cat si persoanele care constituie echipa de implmentare.

Formarea echipei HACCP

Echipa HACCP este constituita din persoane cu pregatire multidisciplinara din domeniile:

• Productiei – care cunosc activitatile operationale si procesuale
• Ingineriei – care cunosc si stapanesc operarea masinilor si echipamentelor folosite in cadrul productiei
• Calitatii – care cunosc toate riscurile de contaminare chimica, fizica si microbiologica din cadrul procesului de productie

Numarul de persoane din cadrul echipei implicate direct in aplicarea HACCP este, de regula, de patru pana la sase.

Expertii HACCP

Echipa HACCP poate fi ajutata de un numar de experti interni sau externi.

Expertii interni pot avea roluri diverse, cu impact asupra procesului general de aplicare a normelor de siguranta alimentara. Astfel, spre exemplu, ei pot controla calitatea materiilor prime si a produselor provenite de la furnizori, un element hotarator in definirea riscurilor asociate acestora.

Printre expertii externe se pot numara, spre exemplu, laboaratoarele specializate in analiza microbiologica, tehnicieni din domeniul alimentar etc.

Competente definitorii

Pentru aplicarea in bune conditii a normativelor HACCP sunt necesare o serie de competente cheie, prezentate mai jos:

• Cunoasterea principiilor si tehnicilor de baza HACCP
• Capacitatea de realizare a unui scheme de productie
• Intelegerea riscurilor din cadrul productiei si a metodelor de preventie a acestora
• Cunoasterea metodelor de productie
• Planificarea si gestionarea proiectelor

› HACCP – Pregatirea pentru aplicare