Home > Articole ISO > Control intern managerial – OMFP 946

Consultanta OMFP 946 / Implementare Control intern managerial

Un control intern managerial (reglementat de OMFP 946/2005) din zona institutiilor publice (control intern institutii publice) are un impact major pentru credibilitatea guvernului, a activitatilor pe care acesta le desfasoara. Un control managerial intern reprezinta o modalitate de a facilita un control international general. Standardele de control intern managerial dau astfel nastere unui dispozitiv prin care o societate poate avea garantarea faptului ca bunurile sale sunt protejate.

În legislația din România (vezi Ordinul 946/2005), controlul intern este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern (n.b. vezi auditul intern vs controlul intern), stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include de asemenea structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

Un control managerial intern în organizațiile din sectorul public (institutii publice), conf. OMFP 946 este necesar a fi perceput prin prisma insusirilor precizate ale acestora, ca de ex.:
– infaptuirea scopurilor sociale sau politice;
– felul în care se acestea folosesc fondurile publice;
– insemnatatea procesului bugetar;
– răspunderea managerilor din sectorul public pentru implementarea sistemului de control intern managerial.

Controlul managerial intern este realizat pentru a garanta, in mod rezonabil, cu referire la atingerea obiectivelor instituţiei. De aceea obiectivele care sunt cu certitudine stabilite de manageri și planificarea corecta a bugetului, reprezinta o condiţie obligatorie pentru un control intern eficace (realizat prin implementare OMFP 946).

Standardele de control intern managerial caracterizeaza o categorie minima de indicatii si reguli de management pe care toate entitățile publice (institutii publice, autoritati publice, primarii, consilii locale, etc) trebuie să le implementeze (implementare Ordin 946/2005) fie prin resurse proprii, fie cu ajutorul unei firme de consultanta (consultanta OMFP 946); aceste standarde au ca scop crearea unui sablon de control intern managerial constant și coerent. Stabilirea sistemului de control intern conform cu Ordinul OMFP 946 reprezinta sarcina conducerii entității publice respective și este necesar ca aceasta să aibă la bază aceste standarde de control, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Conform OMFP 946/2005,
Standardele de management / control intern la entitatile publice sunt:

– Mediul de control
Standardul 1 – Etica, integritatea
Standardul 2 – Atributii, funcii, sarcini
Standardul 3 – Competenta, performanta
Standardul 4 – Funcţii sensibile
Standardul 5 – Delegarea
Standardul 6 – Structura organizatorică
– Performanţe şi managementul riscului (COSO și INTOSAI GOV – Evaluarea riscului)
Standardul 7 – Obiective
Standardul 8 – Planificarea
Standardul 9 – Coordonarea
Standardul 10 – Monitorizarea performantelor
Standardul 11 – Managementul riscului
Standardul 15 – Ipoteze, reevaluari
– Informarea şi comunicarea
Standardul 12 – Informarea
Standardul 13 – Comunicarea
Standardul 14 – Corespondenţa
Standardul 16 – Semnalarea neregularităţilor
– Activităţi de control
Standardul 17 – Proceduri
Standardul 18 – Separarea atribuţiilor
Standardul 19 – Supravegherea
Standardul 20 – Gestionarea abaterilor
Standardul 21 – Continuitatea activităţii
Standardul 22 – Strategii de control
Standardul 23 – Accesul la resurse
– Auditarea şi evaluarea (COSO și INTOSAI GOV – Monitorizarea)
Standardul 24 – Verificarea şi evaluarea controlului
Standardul 25 – Auditul intern

Este de specificat faptul că în entitățile mici (cum ar fi primării comunale, unități teritoriale ale unor ministere etc.) este dificil a se implementa toate aceste standarde de control managerial intern specificate de OMFP 946/2005. Aceasta implementare de control intern ar implica initierea unui sistem ideal, sistem care ar impune cheltuieli mari comparativ cu beneficiile care ar rezulta ca urmare a implementării unui sistem de control intern strict (vezi angajaţi cu studii superioare vs angajați cu studii medii).

Controlul managerial intern reprezinta o actiune derulata de toţi angajaţii entității publice şi este condus de sefii tuturor compartimentelor din cadrul institutiei publice respective prin procedurile operaţionale de lucru (proceduri control intern), şi se află în indatorirea managementului general care trebuie să îl implementeze și să îl monitorizeze.

Un control managerial intern nu micsoreaza indatorirea fiecărui angajat pe care acesta o are la locul de muncă şi nici nu încalcă oficialitatea exercitării competenţelor personalului de conducere, nici nu se substituie acestuia. Utilizarea unor proceduri de lucru, politicilor interne, reglementărilor interne şi luarea deciziilor conform OMF 946 revine fiecărui angajat în parte. Raporturile de muncă pentru angajaţii care realizează controlul intern sunt stabilite în cadrul entității publice, în aşa fel încât să se îndeplinească mai multe cerinţe: eficienţa controlului intern, valorificarea maximă a rezultatelor, confidenţialitatea rezultatelor şi menţinerea secretului de serviciu, prevenirea riscurilor şi a disfuncţiilor în activitate.

› Control intern managerial – OMFP 946