Home > Articole ISO > ISO 14001 – Cerinte de verificare

Acest material prezinta o trecere in revista detaliata a standardului de management al mediului ISO 14001 2004 si expune cerintele de verificare din sectiunea 4.5 a standardului de management al mediului inconjurator.

4.5 Cerinte de verificare

4.5.1 Elaborati aptitudini de monitorizare si masurare.
• Elaborati proceduri ISO pentru a monitoriza si masura caracteristicile operationale care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului.
• Implementati in organizatia dvs. aceste proceduri de monitorizare si masurare pentru ISO 14001.
• Mentineti in organizatia dvs. aceste proceduri de monitorizare si masurare.
• Folositi echipament calibrat sau verificat de monitorizare si masurare.
• Intretineti acest echipament de monitorizare si masurare.
• Tineti evidente ale activitatilor de monitorizare si masurare referitoare la mediu.

• 4.5.2 Evaluati conformitatea cu legile si cu alte reglementari.

• 4.5.2.1 Evaluati-va conformitatea cu cerintele legale.
• Elaborati o procedura ISO 14001 prin care sa evaluati periodic cat de bine se conformeaza organizatia dvs. la toate cerintele legale ambientale relevante.
• Implementati o procedura prin care sa evaluati periodic cat de bine se conformeaza organizatia dvs. la toate cerintele legale ambientale relevante.
• Mentineti aceasta procedura ISO prin care evaluati periodic cat de bine se conformeaza organizatia dvs. la toate cerintele legale ambientale relevante.
• Inregistrati rezultatele evaluarilor asupra conformitatii organizatiei dvs. la cerintele ambientale legale.

• 4.5.2.2 Evaluati-va conformitatea cu celelalte cerinte.
• Elaborati o procedura ISO 14001 prin care sa evaluati periodic cat de bine se conformeaza organizatia dvs. la alte cerinte ambientale.
• Implementati o procedura prin care sa evaluati periodic cat de bine se conformeaza organizatia dvs. la alte cerinte ambientale.
• Mentineti aceasta procedura prin care evaluati periodic cat de bine se conformeaza organizatia dvs. la alte cerinte ambientale.
• Inregistrati rezultatele evaluarilor asupra conformitatii organizatiei dvs. la alte cerinte ambientale.

• 4.5.3 Ocupati-va de neconformitati.

• Elaborati proceduri de management al neconformitatilor.
• Implementati proceduri de management al neconformitatilor.
• Sustineti procedurile de management al neconformitatilor.
• Schimbati documentele atunci cand neconformitatile dovedesc ca acest lucru este necesar.

• 4.5.4 Controlati-va evidentele tinute in privinta mediului.
• Tineti evidente legate de problemele de mediu din organizatia dvs.
• Elaborati proceduri pentru a controla evidentele legate de problemele de mediu.
• Implementati proceduri ISO 14001 pentru a controla evidentele legate de problemele de mediu ISO 14001.
• Sustineti procedurile de control al evidentelor legate de problemele de mediu.

• 4.5.5 Efectuati audituri interne asupra managementului mediului.
• Planificati dezvoltarea unui program de audit intern care sa verifice managementul mediului.
• Elaborati-va acest program de audit intern.
• Implementati programul de audit intern al managementului mediului.
• Sustineti-va programul de audit intern al managementului mediului.
• Elaborati o procedura privind auditul managementului mediului ISO 14001.
• Implementati procedura referitoare la audit intern al managementului mediului.
• Sustineti-va procedura referitoare la auditul intern ISO 14001 al managementului mediului.
• Efectuati audituri interne asupra sistemului de management al mediului.
• Raportati rezultatele auditului intern managerilor organizatiei dvs.

› ISO 14001 – Cerinte de verificare