Home > Articole ISO > ISO 14001, clima si managementul energiei

Mediul inconjurator, schimbarile climatice si managementul energiei – in Programele de asistenta tehnica ISO

ISO 14001 – Sistemele de management al mediului

Obiectiv
De a promova implementarea standardului ISO 14001 pentru sistemele de management al mediului in orice tip de organizatie, cu accent pe conservarea mediului si pe atingerea dezvoltarii durabile.

Metode de punere in aplicare
Atelirere de constientizare/sensibilizare a publicului fata de problemele de mediu, la nivel national si regional.

Grupuri vizate
Participanti din comunitatile, industriile, administratia si mediul academic care au legatura cu standardizarea.

Beneficiarii finali
• Partile interesate facand parte din membrii ISO din tarile in curs de dezvoltare: industria; administratia nationala, de stat/de provincie si locala; consumatorii si grupurile de consumatori; organismele/asociatiile de profesionisti; institutiile de evaluare a calitatii/a conformitatii; ONG-urile
• Creatorii de politici guvernamentale, de exemplu, din domeniile mediului, industriei, planificarii economice, sanatatii, afacerilor internationale, protectiei consumatorului; autoritatile de reglementare
• Marele public
• Sectoarele industriale exportatoare

ISO 14001 si Schimbarile climatice

Obiective
De a furniza linii directoare in acord cu standardul ISO 14064 pentru a da posibilitatea organizatiilor de a-si inventaria emisiile de gaze cu efect de sera (GHG), de a-si cuantifica si de a raporta proiectele privind reducerea sau indepartarea de emisii de GHG si de a avea aceste date validate sau verificate in mod independent. In plus, de a promova folosirea standardului ISO 14065 ca ghid pentru elaborarea unui sistem de acreditare pentru cei care valideaza sau verifica contabilizarea si verificarea emisiilor de GHG.

Metode de punere in aplicare
Cresterea constientizarii cu ajutorul atelierelor la nivel national si regional.

Grupuri vizate
Participanti din comunitatile, industriile, administratia si mediul academic care au legatura cu standardizarea.

Beneficiarii finali
• Partile interesate facand parte din membrii ISO din tarile in curs de dezvoltare: industria; administratia nationala, de stat/de provincie si locala; consumatorii si grupurile de consumatori; organismele/asociatiile de profesionisti; institutiile de evaluare a calitatii/a conformitatii; ONG-urile
• Creatorii de politici guvernamentale, de exemplu, din domeniile mediului, industriei, planificarii economice, sanatatii, afacerilor internationale, protectiei consumatorului; autoritatile de reglementare
• Marele public
• Sectoarele industriale exportatoare

ISO 14001 si Analiza ciclului de viata (life cycle analysis – LCA)

Obiective
De a pune la dispozitie indrumari referitoare la principiile si cadrul de lucru necesar redactarii si evaluarii datelor de intrare, datelor de iesire si a potentialului impact asupra mediului al unui produs de-a lungul ciclului sau de viata, folosind ISO 14040. LCA se adreseaza aspectelor de mediu si potentialului impact asupra mediului cu ajutorul ciclului de viata al unui produs (de la creare pana la iesirea din uz).

Metode de punere in aplicare
Cresterea constientizarii cu ajutorul atelierelor la nivel national si regional.

Grupuri vizate
Participanti din comunitatile, industriile, administratia si mediul academic care au legatura cu standardizarea.

Beneficiarii finali
• Partile interesate facand parte din membrii ISO din tarile in curs de dezvoltare: industria; administratia nationala, de stat/de provincie si locala; consumatorii si grupurile de consumatori; organismele/asociatiile de profesionisti; institutiile de evaluare a calitatii/a conformitatii; ONG-urile
• Creatorii de politici guvernamentale, de exemplu, din domeniile mediului, industriei, planificarii economice, sanatatii, afacerilor internationale, protectiei consumatorului; autoritatile de reglementare
• Marele public
• Sectoarele industriale exportatoare

ISO 14001 si Managementul energiei

Obiective
De a creste gradul de constientizare fata de standardul ISO 50001 cu scopul de a implica creatorii de politici, autoritatile de standardizare si potentialii utilizatori de standarde si de a oferi cai de dezvoltare a politicilor nationale complementare pentru a sprijini adoptarea unor produse si servicii eficiente din punct de vedere energetic. Unele activitati sunt efectuate in asociatie cu Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala (UNIDO).

Metode de punere in aplicare
• Cresterea constientizarii cu ajutorul atelierelor la nivel national si regional
• Sponsorizari pentru a participa la intalnirile comitetelor tehnice ISO

Grupuri vizate
Participanti din comunitatile, industriile, administratia si mediul academic care au legatura cu standardizarea

Beneficiarii finali
• Partile interesate facand parte din membrii ISO din tarile in curs de dezvoltare: industria; administratia nationala, de stat/de provincie si locala; consumatorii si grupurile de consumatori; organismele/asociatiile de profesionisti; institutiile de evaluare a calitatii/a conformitatii; ONG-urile
• Creatorii de politici guvernamentale, de exemplu, din domeniile mediului, industriei, planificarii economice, sanatatii, afacerilor internationale, protectiei consumatorului; autoritatile de reglementare
• Marele public
• Sectoarele industriale exportatoare

› ISO 14001, clima si managementul energiei