Home > Articole ISO > Procesul de implementare ISO/TS 16949

Implementarea ISO 16949 implica urmarea unor etape, cu activitati specifice

• Implicarea si sprijinul conducerii companiei

• Auditul/Evaluarea TS 16949 (analiza puncelor slabe)

• Dezvoltarea unui plan de implementare ISO 16949

• Instruirea tuturor angajatilor cu privire la cerintele standardului

• Alocarea resurselor necesare dezvoltatrii si implementarii sistemului

• Pregatire documentatie iso a sistemului de calitate (manualul calitatii, procedurile sistemului de calitate, intructiuni de folosire, formulare cu privire la calitate)

• Determinarea necesitatilor de intruire a angajatilor – matricea abilitatilor angajatului (revizuirea noului sistem, auditul intern, rezolvarea problemelor, munca de echipa etc)

• Implmentarea noului sistem

• Efectuarea de audituri interne

• Luarea de actiuni corective, daca este necesar

• Re-auditarea, daca este necesara

• Pregatirea auditului de certificare/instruire/cursuri auditor

• Aplicare pentru certificare

• Auditul de certificare ISO

• Eliberearea unui certificat de conformitate

• Mentenanta, imbunatatirea si introducerea de inovatii in cadrul sistemului

› Procesul de implementare ISO/TS 16949