Home > Articole ISO > Sprijinirea fermierilor si oprirea risipei de alimente

Alimentele în UE: sprijin pentru fermieri și reducerea risipei

Parlamentul European a dezbătut hrana din două perspective: sprijinirea fermierilor și oprirea risipei de alimente în UE.

Veniturile fermierilor scad, în timp ce prețurile alimentelor cresc. În același timp, din ce în ce mai multe alimente sunt aruncate. Joia trecută, Parlamentul European a dezbătut hrana din două perspective: sprijinirea fermierilor, care să poată avea un venit decent, și oprirea risipei de alimente în Uniunea Europeană.

Între 2000 și 2010, totalul costurilor de producție suportate de către agricultorii din UE au crescut în medie cu aproape 40%, în timp ce prețurile la poarta fermei au crescut în medie cu sub 25%. Dar creșterea prețurilor alimentelor nu generează în mod automat venituri mai ridicate pentru agricultori.

Fermierii sunt supuși unei presiuni exercitate, pe de o parte, de prețurile mici de la poarta fermei determinate de pozițiile puternice ale întreprinderilor de prelucrare și ale comercianților cu amănuntul și, pe de altă parte, de prețurile ridicate ale factorilor de producție.

Ameliorarea puterii de negociere a agricultorilor

Pentru sprijinirea agricultorilor și reducerea costurilor de producție, în contextul reformei politicii agricole comune, deputaţii europeni invită Comisia și statele membre să îmbunătățească transparența prețurilor factorilor de producție agricolă și solicită Comisiei să evalueze mai bine impactul legislației UE asupra durabilității și competitivității agriculturii europene.

Conform rezoluției parlamentare, autoritățile naționale și europene din domeniul concurenței ar trebui să abordeze problema abuzurilor de poziție dominantă de către comercianții agroeconomici, întreprinderile de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare și întreprinderile de prelucrare. În același timp, Comisia Europeană ar trebui să încurajeze cooperativele de producători să organizeze achiziții colective pentru a consolida poziția de negociere a agricultorilor.

Reducerea risipei de alimente în UE

În fiecare an, în UE sunt aruncate aproximativ 89 de milioane de tone de alimente, adică 179 kg pe cap de locuitor, (50% din producția anuală de alimente). Cantitatea totală de deșeuri alimentare ar putea ajunge în 2020 la aproximativ 126 de milioane de tone (o creștere cu 40 %) dacă nu se pun în practică acțiuni sau măsuri suplimentare de prevenire.

Reducerea risipei alimentelor ajută la combaterea foametei la nivel mondial, duce la o utilizare mai eficientă a terenului și o gestionare mai adecvată a resurselor de apă și reduce emisiile de metan (este un gaz cu efect de seră de 21 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon).

Educație, etichetare, redistribuirea alimentelor

Parlamentul European cere o strategie coordonată, care să combine măsurile europene cu cele naționale pentru ameliorarea situației.

Printre măsurile propuse se numără clarificarea semnificației datelor indicate pe etichete („a se consuma de preferință înainte de”, „data expirării”, „a se consuma înainte de”), pentru a reduce incertitudinile consumatorilor referitoare la caracterul comestibil al alimentelor, facilitarea accesului micilor producători locali la procedurile de achiziții publice, implicarea comercianților cu amănuntul în programe de redistribuire a alimentelor către cetățenii fără putere de cumpărare și vânzarea la preț redus a produselor care urmează să expire în scurt timp. (sursa: Parlamentul European)

› Sprijinirea fermierilor si oprirea risipei de alimente