Servicii de Atestare ANRE, acreditare ANRE, certificare ANRE – conf. Ordin 24/2007

Conform ORDINULUI nr. 24 din 20 iulie 2007 (Ordin nr. 24/2007 actualizat in 2010), emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare in Domeniul Energiei, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazã, executã, verificã şi exploateazã instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aceste societati (care doresc sa obtina atestare ANRE / acreditare ANRE / certificare ANRE / prin consultanta ANRE) sunt obligate sa detina fie o certificare ISO 9001, fie doar dovada implementarii si functionarii sistemului de management conform cu ISO 9001 (iar in cazul atestatului ANRE E2, se cere si certificarea ISO 14001), dupa cum urmeaza:

Potrivit art. 17 pct. c) din Ordinul Ministrului nr.24/2007 pentru obtinerea unui atestat ANRE de tip A, este necesar ca firma sã facã dovada existenţei unui sistem de management al calitãţii (SMC) certificat de unul dintre organismele acreditate RENAR sau alt organism de certificare ISO similar pe plan internaţional, din care sã reiasã cã operatorul economic desfãşoarã activitãţile supuse atestarii ANRE în condiţiile standardului SR EN ISO 9001 (in acest caz, atestarea ANRE presupune obligativitatea de a obtine o certificare ISO 9001).

Potrivit art. 18, pct. b) din Ordinul 24/2007 pentru atestate de tip B (prevederile se refera in acest caz doar la firmele care realizeaza activitati de proiectare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominalã de 0,4 kV.), societatea care doreste sa obtina o acreditare ANRE trebuie sã facã dovada existenţei unui sistem de management al calitãţii SMC care îndeplineşte condiţiile standardului SR EN ISO 9001 (in acest caz, nu este necesara obtinerea unui certificat ISO 9001, insa societatea trebuie sa faca dovada faptului ca detine un sistem de management al calitatii ISO 9001 conform standardului de referinta – adica o implementare ISO 9001 / implementarea si mentinerea standardului de management al calitatii).

Conform art. 19 pct. c), art.20 pct.c), art. 21 pct.c), art. 22 pct. c), art.23 pct c), art. 24 pct.c) si art. 25 pct.c) din acest Ordin nr.24/2007, pentru obtinerea de acreditare ANRE tip C1A, C1B, C2A, C2B, D1, D2 si E1, firma trebuie sa faca dovada obtinerii certificarii ISO 9001 (implementare ISO 9001 + certificare ISO 9001).

Conform art. 26 pct. c) din Ordinul Ministrului nr.24/2007, pentru obtinerea de certificare ANRE E2, societatea trebuie sa faca dovada obtinerii certificarii ISO 9001 (implementare + certificare ISO 9001) si in plus dovada certificarii conform standardului ISO 14001 (implementare ISO 14001 + certificare ISO 14001 pentru managementul mediului) – adica a certificarii unui sistem integrat de management SMI ISO 9001 + ISO 14001.

Conform art. 27 pct. c) din OM nr.24/2007, pentru a obtine o certificare ANRE de tip F, societatea trebuie sa faca dovada faptului ca detine un sistem de management al calitati conform cu referentialul ISO 9001 (doar dovada existentei si functionarii sistemului – adica dovada implementarii ISO 9001 pentru managementul calitatii).

Pentru a primi o cotatie de pret pentru servicii de certificare ANRE / acreditare ANRE / atestare ANRE pentru instalatii electrice, va rugam sa completati formularul de cerere oferta si sa bifati, dupa caz, ISO 9001 sau ISO 9001 + ISO 14001, conform tipului de acreditare dorit, conform celor detaliate mai sus.

› Atestare ANRE – Instalatii electrice