Certificare produse, Marcaj de conformitate CE, Certificare CE

Initialele „CE” provin din sintagma Conformity Europeans, varianta in limba franceza a termenului „conformitate europeana”.

Marcajul CE atasat produsului sau ambalajului este considerat o dovada a faptului ca produsul a indeplinit cerintele standardelor sau directivelor europene, armonizate (certificare CE).

Certificarea ISO 9001 este folosita pe scara larga in Europa ca o conditie de acceptare a produsului unui fabricant sau ca o metoda de recunoastere a credibilitatii producatorilor. Este important de mentionat faptul ca un producator care are activ un sistem de management al calitatii ISO 9001 nu trebuie sa presupuna automat ca produsele lui sunt conforme CE (cu marca de conformitate CE) doar datorita existentei sistemului de calitate.

Un marcaj CE (certificare de produs) atasat unui produs sau ambalajului acestuia, este considerat o dovada a faptului ca acesta respecta prevederile unui standard european armonizat. Comisia Europeana, care administreaza programul, descrie marcajul CE drept un pasaport pentru ca bunurile sa poate fi vandute in mod liber pe piata interna europeana.

Marcajul de conformitate CE este cerut de lege daca produsul cade sub reglementarea unei directive de noua abordare (marcaj CE obligatoriu). Acesta nu reprezinta un marcaj de calitate si nici un simbol pentru consumatori.

Destinat autoritatilor statelor membre, acest marcaj CE reprezinta o semnalizare destinata autoritatilor cu privire la conformitatea produsului fata de directivele noii abordari. Toti producatorii sunt obligati sa ataseze un marcaj CE (marcaj de conformitate CE) produselor care se afla sub reglementarea directivelor noii abordari.

Marcajul CE prezent pe un produs indica autoritatilor faptul ca produsul este in conformitate cu cerintele esentiale de siguranta si sanatate din cadrul directivelor care reglementeaza caractersticile respectivului produs (are certificare CE).

Primul pas pentru obtinerea conformitatii CE se refera la identificarea directivelor care se aplica produsului care urmeaza a fi comercializat. Un produs poate fi reglementat de una sau mai multe directive.

Marcajul CE nu dezvaluie care directive sau standarde se aplica produsului si nici nu va indica metoda de evaluare a conformitatii. Aceste informatii sunt furnizate de alte documente doveditoare, cum ar fi declaratia de conformitate. Producatorul sau reprezentantul autorizat aplica pe produs marcajul CE.

Cum se obtine marcajul CE

Principalii pasi care trebuie urmati pentru a obtine o marca CE (certificarea de produs) sunt urmatorii:

• Identificarea directivei care se aplica produsului dvs.
• Determinarea masurii in care produsul se conformeaza cerintelor esentiale legate de proiectare si fabricatie din cadrul directivelor aplicate.
• Alegerea procedurii de evaluare a conformitatii din cadrul optiunilor prezente in cadrul directivelor care reglementeaza produsul.
• Selectarea standardelor aplicabile produsului (pentru certificarea CE) si metodele de testare ale acestuia.
• Numirea unui reprezentant autorizat pentru aspectele de reglementare ale produsului dvs. in Uniunea Europeana, daca directiva o impune.
• Pregatirea unei declaratii de conformitate care include o lista de directive si de standarde cu care produsul este conform; se adauga elemente de identificare ale produsului, numele producatorului, adresa si semnatura.
• Se ataseaza marcajul CE (certificare de produs) produsului dvs.

› Marcajul CE