Home > Stiri EXTERNE > Cum să combatem impactul coroziv al corupției

Combaterea corupției este cheia dezvoltării globale. Standardele internaționale pot contribui la restabilirea transparenței.

Reuniunea Anuală ISO va avea loc în Brisbane, Australia, în perioada 18-22 septembrie 2023. ISO și membrii săi se alătură liderilor globali pentru a prezenta modul în care Standardele Internaționale contribuie la abordarea celor mai mari provocări ale lumii.

Trăim în vremuri provocatoare care cer un angajament autentic pentru transparență și eficiență. Corupția rămâne una dintre principalele probleme care afectează sistemele noastre politice și societățile, împiedicând în mod semnificativ dezvoltarea, în special în țările cele mai sărace și cele cu venituri medii, unde vulnerabilitatea la acest fenomen este mare.

O problemă globală

În fiecare an, Indicele Percepției Corupției al Transparency International clasifică țările pe o scară de la 0 (foarte corupte) la 100 (foarte curate). În 2022, mai mult de două treimi dintre țări au obținut scoruri sub 50, iar media globală a fost doar 43. Poate cel mai îngrijorător, 155 de țări nu au înregistrat progrese semnificative – sau chiar au înregistrat regres – începând din 2012.

Este vital să recunoaștem corupția ca pe o problemă multidimensională în cadrul guvernelor, companiilor și organizațiilor. Aceasta duce la ineficiențe în gestionarea resurselor publice și investițiilor private, cu impacte semnificative

Subminând încrederea

Daunele cauzate de corupție depășesc cu mult sistemele financiare și gestionarea resurselor. Aceasta erodează încrederea. Legitimitatea aparatului de stat este crucială pentru asigurarea păcii și conviețuirii, prevenind astfel apariția regimurilor totalitare și populiste care exploatează nemulțumirea și instabilitatea cetățenilor.

Există, de asemenea, legături concrete între corupție, criminalitatea organizată și terorism; o realitate care este prea evidentă în anumite părți ale lumii.

Prin abordarea corupției în toate formele sale, putem proteja democrațiile și îmbunătăți bunăstarea generală a țărilor și a oamenilor peste tot.

Combaterea corupției duce la creșterea încrederii și la stabilitate sporită.

Transparența este cheia

Combaterea corupției duce la creșterea încrederii și la stabilitate sporită. Într-un sistem curat, fondurile publice vor ajunge la destinațiile lor prevăzute, oferind o oportunitate extraordinară de modernizare a aparatului de stat și de restaurare a credibilității sistemului politic. Transparența este cheia pentru realizarea acestui obiectiv.

În același timp, societățile moderne se îndreaptă rapid către sisteme deschise de date care caută o mai mare controlare și participare a cetățenilor. Este imperativ să concentrăm eforturile noastre în sensul conștientizării tuturor părților interesate – publice, private și internaționale – și să îi încurajăm să adopte cele mai bune practici. Prin îmbunătățirea transparenței, avem puterea de a spori eficiența, responsabilitatea și integritatea.

Rolul crucial al Standardelor Internaționale

Standardele Internaționale oferă un cadru cuprinzător de cele mai bune practici și linii directoare care pot ajuta pe toată lumea să prevină și să reducă riscurile de corupție – de la guverne și companii la indivizi. Aceste standarde reprezintă, prin urmare, o oportunitate semnificativă de îmbunătățire pentru țările noastre, în special dacă sunt însoțite de platforme și oportunități de a împărtăși cele mai bune practici și experiențe.

Prin respectarea standardelor ISO, putem contribui semnificativ la atingerea obiectivelor globale și la abordarea provocărilor, cum ar fi cele enumerate în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030. Standardele ISO care se concentrează pe combaterea corupției (ISO 37001), întărirea responsabilității sociale (ISO 26000) și achizițiile mai durabile (ISO 20400) sunt instrumente esențiale pentru guverne. Utilizând acestea, instituțiile publice pot da un exemplu, îmbunătățind percepția publică și credibilitatea lor.

În septembrie 2023, Reuniunea Anuală ISO va oferi exact o astfel de platformă. Prin discuții privind guvernanța și cele mai bune practici în lupta împotriva corupției, se va acorda prioritate unei abordări sensibile la gen și se va sublinia sustenabilitatea mediului ca priorități strategice.

Implementarea standardelor ISO în lupta împotriva corupției nu este doar un scop în sine, ci o parte cheie a eforturilor noastre de colaborare în lupta comună împotriva corupției.

Despre Reuniunea Anuală ISO

Reuniunea Anuală ISO este cel mai important eveniment din lume pentru comunitatea standardelor internaționale. Acesta adună 168 de organisme naționale de standardizare din întreaga lume, precum și o gamă impresionantă de reprezentanți ai guvernelor, industriei și societății civile. Acest forum de înaltă nivel oferă o oportunitate unică de a participa la discuții actuale despre tendințele emergente și provocările legate de Standardele Internaționale și rolul lor în atingerea agendei globale pentru dezvoltare durabilă. (dupa un comunicat al ISO.org)

› Cum să combatem impactul coroziv al corupției