Beneficiile oferite de seria de standarde ISO 14000 pentru managementul mediului

Seria de standarde ISO 14000 reprezinta un anamblu de instrumente practice pentru organizatiile care nu sunt satisfacute de simpla conformare la mediul legislativ oficial – actiune care poate fi perceputa ca un cost al derularii afacerii.

Standardele reprezinta unelte pretioase pentru organizatiile proactive care inteleg ca implementarea unei abordari strategice se poate materializa in beneficii ca urmare a investitiilor in masuri legate de mediu.

Abordarea sistemica a standadului ISO 14001 : 2004 presupune ca organizatia sa priveasca atent la toate aspectele unde activitatile proprii pot avea un impact asupra mediului. Un sistem de management al mediului bine proiectat pe baza standardului ISO 14001:2004 permite identificarea eficienta a tuturor oportunitatilor legate de diminuarea cheltuielilor.

Implementarea ISO 14001 poate declansa o serie de schimbari procedurale si/sau tehnologice care sa duca la reducerea costului unui produs sau la cresterea valorii acestuia.

De ce am nevoie de certificare ISO 14001?

Printre beneficiile si avantajele implementarii unui sistem de management al mediului in concordanta cu seria de standarde ISO 14000 amintim:

1. Beneficii operationale

• Eficienta, disciplina si integrare operationala cu ISO 9000
• Cresterea implicarii angajatilor in operatiunile afacerii, forta de munca mai motivata
• Facilitarea obtinerii permiselor si autorizatiilor operationale
• Asistenta in dezvoltarea si transferul de tehnologie in cadrul companiei
• Reducerea poluarii
• Minimizarea costurilor operationale
• Economii datorate conditiilor sigure la locul de munca
• Reducerea costurilor asociate cu emisia de produse poluante, cu manipularea, transportul si evacuarea deseurilor
• Imbunatatiri ale produselor ca urmare a schimbarilor procesuale
• Produse mai sigure

2. Beneficii cu privire la mediu

• Minimizarea impactului asupra mediului datorat deseurilor periculoase si nepericuloase
• Conservarea resurselor naturale – electricitate, gaz, apa, in consecinta economii in ceea ce priveste cheltuielile
• Prevenirea poluarii si reducerea cantitatii de deseuri

3. Avantaje de marketing

• Prezentarea in fata clientilor cu indeplinirea asteptarilor legate de protectia mediului
• Indeplinirea potentialelor cerinte de achizitie ale guvernelor nationale sau internationale
• Obtinerea de profit prin promovarea produselor “verzi”
• Oferirea unui instrument competitiv de marketing
• Imbunatatirea competitivitatii la nivel international

4. Avantaje financiare

• Imbunatatirea relatiei organizatiei cu companiile de asigurari
• Eliminarea costurilor asociate cu conformitatea fata de standardele nationale neomogene
• Economii de costuri procesuale ca urmare a reducerii cantitatii de materie prima si energie per unitate de produs
• Indeplinirea cerintelor si asteptarilor investitorilor/actionarilor
• Sprijina la reducerea pierderilor si riscurilor asociate
• Imbunatairea accesului la capital

› Avantajele certificarii ISO 14001