Rezumatul standardului ISO 9001:2008 pentru managementul calitatii, in limbaj informal

Detineti deja standardul ISO 9001 sau doriti sa il achizitionati? Doriti implementarea ISO 9001 in cadrul firmei dvs. si nu ati inteles pe deplin ce presupune acesta, citind resursele online prezentate pe site-ul nostru despre ISO 9001, sau alte resurse? Mai jos va prezentam o sinteza a cerintelor si a standarului pentru managementul calitatii ISO 9001, intr-un limbaj usor de inteles. Cu alte cuvinte, ISO 9001 pe intelesul tuturor:

• Politica de calitate este o declaratie formala si un angajament din partea managementului unei companii, fiind legata de obiectivele si misiunea acesteia, precum si de planul de afaceri si de marketing al organizatiei.

Politica de calitate trebuie sa fie inteleasa si urmata cu strictete la toate nivelurile si de catre toti angajatii, indiferent de palierul ierarhic pe care se afla.

• Fiecare angajat are nevoie de obiective cuantificabile spre care sa-si orienteze activitatea.

• Deciziile legate de un sistem de calitate sunt luate pe baza datelor inregistrate iar sistemul este auditat si evaluat pentru conformitate si eficienta la intervale de timp regulate.

• Inregistrarile ar trebui sa arate modalitatea si locatia in care materiile prime si produsele au fost procesate in vederea localizarii sursei eventualelor neconformitati, defecte sau probleme.

• Este nevoie de o procedura stricta pentru controlul calitatii documentelor in cadrul companiei.

• Toti membrii organizatiei trebuie sa aiba acces la informatii actualizate precum si sa fie capabili sa faca uz de ele.

• In vederea sustinerii sistemului de calitate si fabricarii unor produse conforme variilor specificatii, este nevoie crearea unei infrastructuri potrivite, de alocarea de resurse, informatii, echipamente, instrumente de evaluare si monitorizare cat si de asigurarea unor conditii ambientale propice.

• Se impune evidentierea si definirea tuturor proceselor cheie din cadrul companiei, controlarea acestora prin intermediul monitorizarii, evaluarii si analizei precum si asigurarea faptului ca obiectivele de calitate sunt indeplinite.

• Daca nu puteti monitoriza un proces prin comensurare si determinare a unor anumiti parametri, atunci asigurati-va de faptul ca procesul este bine definit astfel incat puteti face ajustari daca produsele rezultate nu indeplinesc specificatiile utilizatorilor.

• Pentru fiecare produs fabricat de compania dvs. este necesar a se stabili si respecta obiectivele de calitate, planificarea proceselor, documentarea si evaluarea rezultatelor, toate aceste activitati putand fi folosite drept instrumente eficace pentru diverse imbunatatiri procesuale, operationale sau structurale.

• Pentru fiecare proces trebuie determinat tipul de documentatie procedurala folosita (nota: prin notiunea generica de „produs” intelegem echipament hardware, software, materiale procesate, servicii sau o combinatie din acestea )

• Este nevoie sa se determine punctele cheie unde fiecare proces necesita monitorizare si evaluare, asigurandu-se in acelasi timp faptul ca echipamentele de monitorizare si evaluare sunt calibrate si mentinute in parametri corespunzatori.

• Este nevoie sa aveti cerinte clare pentru achizitia de produse.

• Se impune aflarea cerintelor consumatorilor si crearea de sisteme de comunicare cu acestia cu privire la informatii despre produse, sondaje, contracte, comenzi, reactii si plangeri cu privire la gama de produse comercializata sau de servicii prestate.

• In cazul dezvoltarii de noi produse se impune planificarea etapelor de dezvoltare, la terminarea fiecareia fiind necesar a se efectua o testare corespunzatoare, concludenta.

• Este necesar a se testa si documenta daca produsele realizate indeplinesc cerintele de proiectare, reglementatoare, legale si ale utilizatorului final.

• Este necesara verificarea pe o baza regulata a performantei generale a companiei, prin intermediul auditurilor si sedintelor interne.

• Se impune evaluarea functionalitatii sistemului de calitate si oportunitatea implementarii unor masuri care ar duce la imbunatatirea acestuia.

• Se recomanda trecerea in revista a problemelor aparute in trecut cu privire la activitatea companiei cat si previzionarea problemelor potentiale.

• Este necesara tinerea unor evidente cu privire la toate activitatile mentionate mai sus si a deciziilor luate, alaturi de monitorizarea eficacitatii implementarii acestora (nota: este nevoie de o procedura specifica de documentare pentru audituri interne).

• Este necesara implementarea de proceduri ISO documentate pentru abordarea problemelor legate de neconformitate, fie ele actuale sau potentiale (probleme legate de de furnizori, consumatori sau probleme interne).

• Trebuie sa va asigurati ca produsele defecte nu ajung in consum, sa gasiti o modalitate de a gestiona produsele defecte, sa aflati cauza care a condus la fabricarea de produse neconforme si sa tineti evidenta acestora, folosind acesta activitate ca un instrument pentru a imbunatati sistemul.

› Ce presupune de fapt ISO 9001, pe intelesul tuturor?