Standardul ISO 17025 prezinta directiile generale referitoare la competentele in realizarea de teste si calibrari, aceasta incluzand si mostrele.

Consultanta ISO 17025 se refera la toate procesele asimilate testelor si calibrarilor, procese efectuate dupa metode si principii standard, non-standard si metode si practici dezvolate in laborator.

Certificare ISO 17025
Utilizarea si aplicabilitatea standardului ISO 17025

– ISO 17025 este aplicabil tuturor societatilor care efectueaza teste si/sau calibrari, incluzand si mostrele;

– ISO 17025:2005 se poate aplica tuturor acelor laboratoare amintite la punctul precedent, indiferent de numarul de personal sau de tipul de activitati de testare si/sau calibrare;

– cand un laborator de incercari sau teste nu presteaza una sau mai multe activitati care sunt prevazute de ISO 17025:2005, clauzele respective nu sunt aplicabile;

– ISO/IEC 17025:2005 este folosit de acele laboratoare care vor sa-si dezvolte sistemul de management al calitatii, al activitatilor proprii administrative si al operatiilor tehnice proprii;

– clientii laboratoarelor de incercari si teste, autoritatile si acele institutii de acreditare pot de asemenea sa-l aplice pentru a confirma si recunoaste competenta laboratoarelor.

Aria ISO 17025 Acreditare laboratoare

Atat cerintele de siguranta prevazute de ISO 17025, dar si respectarea cadrului legal de catre laboratoare, nu sunt acoperite de standardul ISO/IEC 17025:2005.

Update: a fost publicat ISO 17025:2017

Principalele modificari ale ultimei versiuni a ISO 17025 din 2017 sunt:

Domeniul de aplicare a fost revizuit pentru a include încercările, calibrarea și eșantionarea asociate cu calibrarea și testarea ulterioară.
Abordarea procesului se potrivește acum cu standardele mai noi, cum ar fi ISO 9001 (managementul calității), ISO 15189 (calitatea laboratoarelor medicale) și ISO / IEC 17021-1 (cerințe pentru organismele de audit și de certificare).
– Standardul pune acum un accent mai puternic pe tehnologiile informaționale și încorporează utilizarea sistemelor informatice, a înregistrărilor electronice și producerea de rezultate și rapoarte electronice.
– Un nou capitol introduce conceptul de gândire bazată pe risc .

› Consultanta ISO 17025 – Acreditare Laboratoare