Home > Dictionar ISO > Acord de certificare ISO

Acordul de certificare (aranjamentul de certificare) reprezinta actiunile care au ca scop sa sa faca acceptabile, reciproc,
sistemele de certificare sau procedurile conexe in vederea facilitarii schimburilor (SR EN ISO 9000:2001).

————-

Noutati: » Organismul de acreditare RvA, membru semnatar al acordului MLA, membru in organismele europene si internationale EA, IAF, ILAC
» Vezi si def. pentru acord, acord bilateral, acord de recunoastere
» Ce diferenta este intre certificare ISO, inregistrare ISO si acreditare ISO ?

 

› Acord de certificare ISO