Home > Dictionar ISO > Acreditare laborator de incercari

Acreditare laborator = recunoasterea general oficiala referitoare la un laborator de incercari care este competent sa execute
anumite incercari sau anumite tipuri de incercari (SR EN ISO 9001).

Laborator de incercari si standardul ISO

Referitor la standardele de calitate ISO, acreditarea unui laborator presupune certificarea sistemului de calitate ISO 17025
care se refera la calibrari si teste efectuate dupa metode standard si care sunt realizate in laborator.

———-
Vezi si

» Standardul ISO 17025 Acreditare laboratoare, directii generale referitoare la competentele in realizarea de teste, calibrari si mostre.
» ISO 15189 prezinta cerintele de management al calitatii pentru laboratoarele medicale

› Acreditare laborator de incercari