Home > Dictionar ISO > Audit de mediu, Audit al sistemului de management de mediu

Audit de mediu

Auditul de mediu reprezinta aceea actiune de proba sistematica si informata a unor probe de audit intern sau extern de mediu care au fost
obtinute si estimate intr-un mod obiectiv, pentru a hotara daca activitatile, conditiile, procesele si sistemele de management de mediu (vezi ISO 14001)
stabilite sau acele date asupra acestora sunt conforme cu normele de audit si comunicarea rezultatelor acestui proces catre clienti.

Audit al sistemului de management de mediu

Audit al sistemului de management de mediu = punct de vedere referitor la verificarea interna sistematica si informata a dovezilor de audit de mediu, efectuate cu
scopul de a hotara daca sistemul de management de mediu ISO 14001 al unei firme este conformi cu criteriile de audit ale sistemului de management de mediu
hotarate de catre societate si informarea asupra rezultatelor acestui proces catre managementul organizatiei.

Aspect de mediu

Aspect de mediu = reprezinta o parte a activitatilor, produselor sau serviciilor unei firme sau societati care are legatura si interactioneaza cu mediul.

 

› Audit de mediu, Audit al sistemului de management de mediu