Home > Dictionar ISO > Audit

Auditul este proces sistematic, independent si documentat în scopul obtinerii de
dovezi de audit si de evaluarea
lor cu obiectivitate pentru a determina masura în care sunt îndeplinite criteriile de audit (SR EN ISO 9000:2001).

Audit intern

Auditul intern presupune elaborarea proiectului de audit intern, raportarea neconcordantelor constatate, evaluarea conformitatii
programelor si proceselor, raportari referitoare la procedee, procese, produse, recomandari, analize, concluzii, etc.

› Audit