Home > Dictionar ISO > Criterii de audit

ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o referinta. (SR EN ISO 9000:2001).

» Vezi si Criterii de acreditare

——————

Alte resurse (ref. criterii de audit):
» Procedura de sistem „Audit intern” stabileste principiile, criteriile si practicile de baza ale auditurilor interne
» Stabiliti o data pentru auditul de certificare ISO
» ISO/PC 248, Criterii de durabilitate legate de bioenergie
» Util: ghid implementare ISO.

› Criterii de audit