Home > Dictionar ISO > Marca comerciala

Marca reprezinta o marca comerciala care este legal inregistrata sau un alt simbol protejat care este emis conform unor reguli
ale unui organism de certificare sau ale unui organism de acreditare sau inregistrare care evidentiaza faptul ca increderea in
sistemele operate de organism sau ca produsele relevante sau unicatele corespund cu cerintele unui standard specificat.

—————

» Articol asemanator: Marca si logo ISO – ISO previne folosirea incorecta a numelui sau pe internet

› Marca comerciala