Home > Dictionar ISO > Produs, conform ISO 9001

Produs = rezultat al unui proces sau serviciu (SR EN ISO 9000:2001).

Serviciul este rezultatul cel putin al unei activitati necesare a fi realizate interfata dintre furnizor si client.

› Produs, conform ISO 9001