Eliminarea cauzelor care au generat neconformitatile se realizeaza prin actiuni corective.

Managementul de varf se asigura ca actiunile corective sunt utilizate ca instrumente de imbunatatire.

Modul de stabilire si efectuare a actiunilor corective este descris in procedura de sistem Actiuni corective in care se stabilesc cerinte pentru:

• analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor);

• determinarea cauzelor neconformitatilor;

• evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni reaparitia neconformitatilor;

• determinarea si implementarea actiunilor necesare;

• inregistrarile rezultatelor actiunilor intreprinse;

• analiza actiunilor corective intreprinse.

Sursele de informatii pentru a intreprinde actiuni corective includ:

• reclamatiile clientilor;

• rapoartele de neconformitate, notele de neconformitate;

• rapoartele de audit intern si extern;

• datele de iesire ale analizelor efectuate de management;

• personalul organizatiei;

• monitorizarea proceselor etc.

› Actiune corectiva in Manualul Calitatii