Eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora, se realizeaza prin actiuni preventive.

Modul de stabilire si efectuare a actiunilor preventive este descris in procedura de sistem Actiuni preventive in care se stabilesc cerinte pentru:

• determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
• evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
• determinarea si implementarea actiunilor necesare;
• inregistrarile rezultatelor actiunilor intreprinse;
• analiza actiunilor preventive intreprinse.

Sursele de informatii pentru a intreprinde actiuni preventive includ:

• analiza necesitatilor si asteptarilor clientilor;
• masurari ale satisfactiei clientilor;
• rapoartele de audit intern si extern;
• datele de iesire ale analizelor efectuate de management;
• monitorizarea proceselor;
• analiza pietii;
• concluzii rezultate din experiente anterioare etc.

Actiunile preventive propuse pot fi:

• revizuirea unor proceduri ale SMC, respectiv unor instructiuni de lucru;
• revizuirea sistemului de management al calitatii;
• instruirea suplimentara a personalului organizatiei;
• evaluarea permanenta a performantelor furnizorilor.

› Actiune preventiva in Manualul Calitatii