Analiza efectuata de management este evaluarea oficiala efectuata de managementul de varf asupra stadiului si adecvarii sistemului de management al calitatii in raport cu politica in domeniul calitatii si cu obiectivele stabilite.
Procesul se desfasoara conform procedurii Analiza efectuata de management.

Datele de intrare trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile esentiale:

• sa contina cat mai multe informatii;
• sa fie prezentate intr-un mod cat mai sintetic, pentru a usura prelucrarea lor;
• sa fie bazate pe dovezi obiective;
• sa fie oferite in timp real, pentru a-si dovedi utilitatea.

Datele de intrare pentru analiza efectuata de management includ informatii referitoare la:

• rezultatele auditurilor interne, notele de neconformitate;
• rezultatele auditurilor externe;
• planul de actiuni (masuri) corective/preventive rezultat in urma analizei precedente;
• reclamatiile si sesizarile primite de la clienti;
• rapoartele de neconformitati;
• adecvarea politicii in domeniul calitatii;
• modul de indeplinire al angajamentelor asumate de management, inclusiv gradul de realizare al obiectivelor in domeniul calitatii;
• adecvarea frecventei analizelor efectuate de management;
• schimbari care ar putea sa influenteze sistemul de management al calitatii;
• recomandari pentru imbunatatire.

Datele de iesire ale analizei efectuate de management includ decizii si actiuni referitoare la:

• imbunatatirea eficacitatii sistemului de management al calitatii si a proceselor sale;
• imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientului;
• resursele necesare.

Rezultatele analizelor efectuate de management sunt inregistrate in procese verbale (rapoarte) de analiza si sunt pastrate de catre Reprezentantul Managementului Calitatii.

Modul de desfasurare a analizelor efectuate de management este detaliat in procedura de sistem Analiza efectuata de management.

› Analiza efectuata de management