Privitor la angajamentul managementului, asociatii (sau asociatul unic) al SC SOCIETATE SRL l-a desemnat pe dl. / d-na……….. pentru a detine autoritatea deplina pentru managementul calitatii in domeniul de activitate corespunzator profilului organizatiei, raspunde de indeplinirea obiectivele prezentate in declaratia de politica, raspunde de asigurarea conditiilor necesare ca toate procesele sistemului de management al calitatii sa se desfasoare controlat.

RMC al organizatiei asigura conditiile necesare pentru cunoasterea de catre intregul personal a cerintelor de management al calitatii prevazute si descrise in prezentul manual si in procedurile si instructiunile asociate precum si a importantei satisfacerii cerintelor clientilor.

Asociatii sau Asociatul Unic al organizatiei asigura resursele materiale si umane necesare angajamentului managementului pentru realizarea obiectivelor calitatii, asigura organizarea si efectuarea activitatilor de control si verificare a calitatii produselor livrate, precum si a auditurilor sistemului de management al calitatii.

› Angajamentul managementului in Manualul Calitatii