Managementul de varf al SC SOCIETATE SRL asigura resursele umane, materiale si financiare necesare pentru:

a) a mentine si a imbunatati continuu sistemul de management al calitatii;
b) a asigura satisfacerea cerintelor clientilor.

Resursele necesare derularii optime a tuturor proceselor din cadrul SC SOCIETATE SRL, respectiv a indeplinirii obiectivelor propuse, presupun:

• asigurarea de personal instruit si calificat pentru activitatile in domeniul calitatii;

• asigurarea de personal calificat pentru efectuarea auditurile interne ale calitatii;

• completarea experientei prin instruirea periodica a intregului personal participant la realizarea proceselor din cadrul SMC;

• numirea in functiile de conducere si in cele de executie numai a personalului cu experienta in domeniu;

• elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activitatilor cu influenta asupra calitatii;

• alocarea timpului necesar derularii optime a proceselor pentru toate categoriile de personal;

• asigurarea de utilaje si echipamente adecvate;

• asigurarea de produse auxiliare(materii prime si materiale tehnologice) necesare desfasurarii corespunzatoare a proceselor.

Necesitatea asigurarii resurselor, cand si cum trebuie achizitionate rezulta din planificarea sistemului de management al calitatii si al livrarii produselor, care constituie date de intrare pentru acest proces.

› Asigurarea resurselor si Managementul resurselor