• stabileste politica si obiectivele in domeniul calitatii ale organizatiei;

• aproba organigrama organizatiei;

• asigura resursele necesare derularii optime a tuturor proceselor din cadrul organizatiei;

• numeste reprezentantul managementului cu calitatea;

• aproba manualul calitatii, procedurile de sistem, procedurile operationale;

• participa la analizele efectuate de catre management asupra sistemului de management al calitatii pentru a se asigura continua adecvare si eficacitate ale acestuia;

• aproba actiunile preventive/de imbunatatire necesare, rezultate in urma analizelor efectuate de management;

• aproba graficul anual de efectuare a auditurilor interne;

• aproba programul anual de instruire;

• aproba comanda de aprovizionare cu produse necesare desfasurarii procesului de productie;

• analizeaza ofertele si aproba contracte/comenzi;

› Asociatul Unic, responsabil SMC