Procedura de sistem „Audit intern ” stabileste principiile, criteriile si practicile de baza ale auditurilor interne efectuate in scopul de a determina daca sistemul de management al calitatii este conform cu masurile planificate referitoare la standardul de referinta si daca este implementat si mentinut eficace.

Pentru evaluarea implementarii si eficacitatii sistemului de management al calitatii SC SOCIETATE SRL aplica prin Reprezentantul Managementului Calitatii un sistem planificat si documentat de audituri interne.

Auditurile interne se desfasoara pe baza unui grafic anual, elaborat de Reprezentantul Managementul Calitatii si aprobat de Asociatul Unic.

Personalul care efectueaza audituri interne este calificat si instruit corespunzator.

Pentru a asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit, auditorii nu isi auditeaza propria lor activitate.

Rezultatele auditurilor sunt consemnate in rapoarte de audit si sunt aduse la cunostiinta coordonatorilor compartimentelor auditate.

Neconformitatile constatate se descriu in note de neconformitati suficient de detaliat pentru a permite coordonatorilor compartimentelor auditate sa stabileasca si implementeze actiuni corective necesare.

Verificarea implementarii si eficacitatii actiunilor corective se face prin audituri de supraveghere.

Raportele de audit constituie date de intrare pentru analizele efectuate de management.

› Audit intern in Manualul Calitatii