In cadrul SC SOCIETATE SRL functioneaza un sistem de management al calitatii planificat si documentat in conformitate cu referentialul ales si anume SR EN ISO 9001: 2001.

Sistemul de management al calitatii cuprinde :

• identificarea proceselor necesare sistemului de management al calitatii (procesele de management al activitatilor, de asigurare a resurselor, de furnizare a serviciilor, de masurare, analiza si imbunatatire);

• determinarea succesiunii si interactiunii acestor procese;

• determinarea criteriilor si a metodelor necesare prin care se asigura ca atat efectuarea cat si controlul acestor procese sunt eficace;

• asigurarea disponibilitatii resurselor si informatiilor nescesare in vederea executiei si monitorizarii acestor procese;

• monitorizarea, masurarea si analiza acestor procese;

• implementarea de actiuni necesare in vederea realizarii rezultatelor planificate si imbunatatirea continua a acestor procese; aceste procese sunt conduse in conformitate cu cerintele standardului de referinta.

Sistemul de management al calitatii existent in S.C.SOCIETATE S.R.L. este bazat pe procese care sunt, in principiu, de trei feluri :

1) Procese principale, de realizare a produsului – sunt procesele pentru care clientul plateste, care creaza valoare, determina calitatea produselor ;

2) Procese suport, ajutatoare – sunt procesele care sustin procesele principale si procesele manageriale, carora le asigura functionarea normala, fara pierderi ;

3) Procese manageriale – sunt procesele care coordoneaza derularea proceselor principale si proceselor suport.

Sistemul de management al calitatii este un sistem de procese, care poate fi reprezentat schematic astfel:

Cerinte client => Procesele de realizare a produselor au ca obiectiv generarea de valoare pentru client => satisfactia clientului
Procesele de realizare a produselor sunt generate de:
Procesele manageriale care au ca obiectiv asigurarea ca procesele de furnizare a produselor genereaza si eficienta (valoare pentru proprietar);
Procesele suport, inclusiv procesele de management al resurselor si de management al activitatilor, impaca valoarea pentru client cu valoarea pentru proprietar.

Procesele de realizare a produselor / serviciilor, presupun:
• relatia cu clientul;
• controlul furnizarii produsului;
• controlul produsului neconform.

Procesele suport:
• Controlul documentelor;
• Controlul inregistrarilor;
• Aprovizionarea;
• Planificarea furnizarii produsului/serviciului;
• Identificare si trasabilitate ;
• Competenta, constientizare si instruire;
• Analiza datelor;
• Evaluarea gradului de satisfactie al clientului;
• Actiuni corective;
• Actiuni preventive.

Procese manageriale:
• Stabilirea politicii si obiectivelor in domeniul calitatii;
• Planificarea sistemului de management al calitatii;
• Asigurarea resurselor materiale si umane;
• Monitorizarea si masurarea proceselor;
• Audituri interne ale calitatii;
• Analiza efectuata de management.

Sistemul de management al calitatii adoptat de organizatie este perfectionat continuu pentru a fi apt sa realizeze efectiv politica si obiectivele calitatii stabilite si adoptate de conducerea organizatiei.

Se pune accentul mai mult pe prevenire decat pe solutionarea neconformitatilor dupa aparitia lor. Sistemul de management al calitatii este astfel organizat incat exercita (prin auditurile interne) un control exigent si continuu al tuturor activitatilor cu efect asupra calitatii.

› Cerinte generale – Sistem de management al calitatii