Personalul de conducere, cat si cel de executie care prin activitatea desfasurata influenteaza calitatea produselor livrate, a fost selectat pe baza studiilor efectuate, al instruirii, calificarii si a experientei in domeniu si in conformitate cu cerintele functiei formulate in fisa postului.

Fisa postului se intocmeste de catre Responsabilul Resurse Umane, se aproba de Asociatul Unic si se semneaza de luare la cunostinta de titularul postului.

Fisa postului se actualizeaza/completeaza , dupa caz, cu atributii noi prevazute pentru postul respectiv, de catre aceleasi functii care au intocmit initial fisa postului.

Instruirea personalului se realizeaza in baza “Programului de instruire pe anul…”, intocmit de Responsabilul Resurse Umane ca urmare a necesitatilor de instruire identificate in organizatie.

Programul de instruire prevede :
• domeniul de instruire ;
• numarul de persoane propuse de compartimente ;
• perioada de instruire ;
• lectorul / firma care va asigura instruire ;
• costurile estimative ale instruirii pentru situatiile cand aceste instruiri nu se fac de catre lectori din cadrul organizatiei.

« Programului de instruire pe anul… » astfel documentat este aprobat de Asociatul Unic.
Urmarirea realizarii acestui program este asigurata de responsabilul Resurse Umane.
Pentru cursurile de instruire profesionala, lectorul de curs efectueaza observatii,calificative,aprecieri asupra personalului care a participat la instruire.

Calificativele /aprecierile date de responsabilul de curs cursantilor, reprezinta evaluarea gradului de insusire de catre acestia a materialului prezentat.

Evaluarea cursantilor se poate face prin discutii interactive in timpul cursului sau prin testare.In cazul testarii, testele sunt anexate la programul anual de instruire si sunt pastrate de responsabilul Resurse Umane, 3 ani.

Personalul organizatiei care isi desfasoara activitatea in domeniul managementului calitatii este instruit prin colaborare cu firme specializate in domeniu, pe baza Programului de instruire pe anul___

Evaluarea cursurilor de instruire in managementul calitatii facute cu firme specializate se face de catre responsabilul de curs, prin discutii interactive in timpul cursului sau prin testare, iar rezultatele sunt mentionate in procesele verbale de instruire.

Instruirea in domeniul managementului calitatii privind documentatia SMC se face de catre RMC, de regula o data pe an si ori de cate ori este necesar si anume :
• cand sunt elaborate proceduri noi sau sunt modificate cele existente ;
• ca urmare a auditurilor interne/externe ;
• ca urmare a depistarii unor neconformitati de proces/produs;
• ca urmare a sedintelor de analiza efectuata de management .

Inregistrarile referitoare la aceste instruiri in domeniul managementului calitatii efectuate prin forte proprii organizatiei, sunt pastrate de catre RMC pe o perioada de 3 ani.

Gestionarea inregistrarilor privind studiile, instruirile, calificarile personalului organizatiei este asigurata de Responsabilul Resurse Umane.

Sunt efectuate evaluari semestriale ale rezultatelor profesionale pe baza carora personalul este promovat sau sanctionat.

In functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri de instruire, participari la simpozioane cu caracter profesional, expozitii,conferinte de specialitate.

Adecvarea resurselor este analizata in cadrul analizelor efectuate de management.

Angajatii de la orice functie sau nivel relevant sunt constientizati fata de:
• importanta conformitatii cu politica in domeniul calitatii si cu cerintele sistemului de management al calitatii;
• impactul semnificativ, real sau potential, pe care il are activitatea lor asupra calitatii;
• beneficiile pe care le aduce imbunatatirea performantei individuale;
• rolul si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica si procedurile calitatii si cu cerintele sistemului de management al calitatii;
• consecintele potentiale ale nerespectarii procedurilor specifice.

› Competenta, constientizare si instruire in Managementul Resurselor