In interiorul organizatiei se comunica o serie de factori.

Printre acestia se numara:

• politica si obiectivele in domeniul calitatii;
• importanta satisfacerii cerintelor clientilor;
• cerintele clientului, explicite si implicite;
• responsabilitatile si autoritatilor angajatilor implicate in activitati ce influenteaza calitatea;
• produsele/serviciile furnizate;
• informatii privind eficacitatea sistemului de management al calitatii (reclamatii de la clienti, rapoarte de neconformitate, rapoarte de audit etc).

Metode de comunicare interna

Metodele utilizate in SC SOCIETATE SRL de realizare a comunicarii sunt:

• prezentari individuale sau de grup in cadrul unor reuniuni de analiza;
• metode informatice si audio-vizuale;

Comunicarea interna este utilizata conform modalitatilor definite de catre managementul de varf si proprietarii de proces.

Comunicarea interna permite intelegerea si punerea in aplicare a politicii in domeniul calitatii.

In procedurile calitatii sunt descrise modalitatile de avertizare si informare in cazul constatarii unor neconformitati.

In cadrul discutiilor deschise interne, toata comunicarea dintre persoanele interesate referitoare la sistemul de management al calitatii al organizatiei este receptionata, tratata si documentata.

Comunicarea interna este un important instrument pentru evaluarea continua si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.

› Comunicarea interna in Manualul calitatii