Cerinte referitoare la documentatie

Documentele sistemului de management al calitatii sunt mentinute sub control in conformitate cu prevederile procedurii de sistem “Controlul documentelor” (cod PGI).

Controlul documentelor ca si procedura specifica modul cum se realizeaza:

• aprobarea documentelor inainte de emitere;
• actualizarea periodica a documentelor;
• difuzarea editiilor in vigoare ale tuturor documentelor in toate locurile necesare;
• retragerea prompta din toate punctele de difuzare a documentelor nevalabile sau perimate;
• pastrarea lizibilitatii si identificarii documentelor;
• identificarea corespunzatoare a documentelor perimate, pastrate in scopuri juridice si/sau de conservare.

Referitor la controlul documentelor, documentele sistemului de management al calitatii sunt analizate si actualizate periodic, de Reprezentantul Managementului Calitatii, pentru imbunatatirea continua a acestora si punerea in concordanta cu politica din domeniul calitatii a organizatiei si cu cerintele standardului de referinta.

› Controlul documentelor in Manualul Calitatii