Cerinte referitoare la documentatie

Pentru a verifica functionarea eficace a sistemului de management al calitatii si a demonstra realizarea calitatii ceruta produselor /proceselor prin inspectii, incercari, audituri, analize, se pastreaza inregistrari care sunt gestionate si conservate conform procedurii de sistem “Controlul inregistrarilor” cod PGII.

Controlul inregistrarilor si pastrarea inregistrarilor

Toate inregistrarile privind calitatea sunt pastrate in scopul de a dovedi ca:

• produsele/serviciile livrate sunt conforme cu cerintele specificate;
• procesele sistemului de management al calitatii se deruleaza corespunzator, iar daca nu, sunt intreprinse masuri pentru corectarea deficientelor;
• evaluarea si supravegherea furnizorilor este efectuata in conformitate cu cerintele prevazute.

Personalul compartimentelor care completeaza inregistrari ale calitatii raspunde de indexarea, arhivarea corespunzatoare in vederea prevenirii deteriorarii acestora astfel incât la cerere sa fie usor regasibile.

Tipurile de inregistrari ale calitatii elaborate de SC SOCIETATE SRL, durata si locul de pastrare sunt prezentate in fiecare procedura a SMC.

Daca este convenit prin contract, inregistrarile calitatii sunt disponibile pentru client, pe perioada de timp solicitata, in vederea evaluarii lor.

› Controlul inregistrarilor in Manualul Calitatii