Controlul productiei si furnizarii produselor este realizat de catre SC SOCIETATE SRL printr-o serie de factori.

Acestia includ:

• asigurarea disponibilitatii informatiilor ce descriu caracteristicile produsului;

• asigurarea instructiunilor care definesc modul de lucru si responsabilitatile persoanelor/ functiilor implicate;

• utilizarea echipamentelor corespunzatoare si asigurarea mentenantei acestora;

• utilizarea personalului calificat corespunzator;

• asigurarea infrastructurii necesare;

• supravegherea/ monitorizarea proceselor .

Activitatea de tinere sub control a productiei si furnizare de servicii este documentata in procedura de sistem Controlul furnizarii produsului

› Controlul productiei si furnizarii serviciului