Controlul produsului neconform are in vedere identificarea, evaluarea, tratarea acestuia, instiintarea functiilor implicate si stabilirea de actiuni corective si / sau preventive.

In procedura de sistem “Controlul produsului neconform” sunt stabilite responsabilitatile prin care se asigura identificarea, raportarea, analizarea, dispunerea modului de tratare a neconformitatilor.

Neconformitatile pot fi identificate in urmatoarele situatii:

• la receptia produselor aprovizionate de SC SOCIETATE SRL
• pe fluxul procesului de executie,
• in timpul auditurilor interne si/sau externe;
• la reclamatiile clientilor.

Identificarea neconformitatilor poate fi facuta in procesul de distributie de catre compartimentul calitate sau de orice persoana in masura sa detecteze o problema ce poate avea incidenta asupra calitatii produsului/serviciului.

Documentarea neconformitatilor se face folosind rapoartele de neconformitate (RN) sau rapoarte de audit in cazul auditurilor.

Izolarea neconformitatilor se face prin responsabilitatile personalului din compartimentul unde s-a constatat, in scopul impiedicarii utilizarii neintentionate a produselor neconforme.

Analiza neconformitatii, stabilirea cauzei, a actiunii corective , precum si a responsabilului si termenului de implementare se face de catre managerul de proces, impreuna cu RMC.

Reinspectia produsului dupa implementarea actiunii corective se face de catre reprezentantul compartimentului calitate.

Verificarea implementarii actiunii corective la termenul stabilit se face de catre RMC sau auditor printru-un audit de supraveghere.

› Controlul produsului neconform