• Stabileste obiectivele calitatii specifice activitatilor coordonate si urmareste indeplinirea acestora;

• Determina resursele necesare desfasurarii activitatilor coordonate;

• Coordoneaza activitatea (programare, livrare, control);

• Asigura resursele necesare pentru indeplinirea conditiilor de manipulare, depozitare si conservare a produselor aprovizionate.;

• Coordoneaza activitatea de livrare a produselor specifice activitatii;

• Asigura activitatea de mentenanta a utilajelor si echipamentelor utilizate in activitatile firmei;

• Analizeaza cauzele care genereaza neconformitati in activitatile coordonate si stabileste masurile necesare;

• Dispune oprirea activitatilor si aplicarea masurilor corective atunci cand abaterile de la cerintele specificate pot afecta calitatea produselor executate

› Coordonator productie si desfacere