Documentatia sistemului de management al calitatii din SC SOCIETATE SRL este alcatuita din mai multe procese. Acestea cuprind:

• politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii;
• obiectivele calitatii;
• manualul de management al calitatii cod MC;
• proceduri documentate cerute de standardul de referinta;
• proceduri de sistem stabilite pentru a se asigura de planificarea, operarea si tinerea sub control a proceselor care se desfasoara in SC SOCIETATE SRL.
• documente utilizate in activitatea curenta desfasurata de SC SOCIETATE SRL.
• specificatii prin care se precizeaza cerinte (R.I., fise de post);
• instructiuni de lucru, documentatie (care furnizeaza informatii asupra modului in care se realizeaza produse/servicii si procese);
• inregistrari necesare sistemului de management al calitatii pentru a furniza dovezi ale implementarii si mentinerii SMC.

Elaborarea, difuzarea si gestiunea acestora sunt prezentate in procedura generala „Controlul inregistrarilor ” cod PG II.

Documentele controlate

Documentele controlate ale sistemului de management al calitatii al SC SOCIETATE SRL (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri generale, instructiuni de lucru, formulare, inregistrari) sunt precizate in “Lista de referinta a documentelor sistemului de management al calitatii”.

Acestea sunt difuzate controlat conform listei de difuzare/evidenta revizii, lista intocmita si actualizata de catre Responsabilul Managementul Calitatii.

Modul de elaborare, difuzare si tinere sub control a documentelor sunt prezentate in procedura de sistem „Controlul documentelor” cod PG I.

Documentele sistemului de management al calitatii al SC SOCIETATE SRL sunt analizate si actualizate, ori de cate ori situatia o impune.

Actualizarea documentelor

Actualizarea documentelor SMC este necesara in urmatoarele situatii:

• schimbari organizatorice sau de alta natura in cadrul organizatiei;
• aspecte neconcordante ale documentelor, identificate in urma analizelor efectuate;
• modificari ale legislatiei sau reglementarilor aplicabile;
• imbunatatiri aduse sistemului de management al calitatii, rezultate in urma auditurilor interne sau rezultate din supravegherea functionarii organizatiei.

› Generalitati referitoare la documentatie