Domeniul de activitare al SC SOCIETATE SRL este: _________; Excluderi de la clauze ale standardului de calitate SR EN ISO 9001:2001: “Clauza _ Proiectare si dezvoltare” (n.b. daca este cazul).

Aceasta clauza este exclusa din sistemul de management al calitatii al SC SOCIETATE SRL, deoarece societatea in cauza nu desfasoara activitati de proiectare.

Confidentialitate

Acest manual al managementului calitati este proprietatea exclusiva a SC SOCIETATE SRL, organizatie cu sediul in …., str. ………., nr. … , sector / judet ….

Multiplicarea, transmiterea sau comunicarea continutului prezentului MC nu este permisa fara aprobarea scrisa a asociatilor (sau Asociatului Unic) ai (al) organizatiei sau a Responsabilului Managementul Calitatii (RMC).

Incalcarea acestei prevederi permite proprietarului actionarea in instanta a celor aflati in culpa, pentru recuperarea daunelor materiale si morale produse. Prezentul manual al calitatii intra sub incidenta Legii Drepturilor de Autor nr. 8/1996.

Scopul si domeniul

Prezentul MANUAL AL MANAGEMENTULUI CALITATII (MC) prevede conditii referitoare la sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001, pentru a demonstra capabilitatea S.C SOCIETATE SRL. BUCURESTI / localitate de a realiza produse conforme cu cerintele clientilor.

Prin sistemul de management al calitatii se doreste imbunatatirea eficacitatii proceselor desfasurate in cadrul organizatiei si de asemenea se doreste a se da clientilor organizatiei garantia ca se livreaza constant calitatea dorita.

Prezentul MC este utilizat atat in procesul de instruire a personalului organizatiei, in procesul de certificare a sistemului de management al calitatii, cat si in relatia cu clientii.

Manualul calitatii ISO constituie cerinte obligatorii pentru intreaga organizatie si pentru fiecare angajat.
Acest manual este aplicabil tuturor comenzilor/contractelor, cu exceptia cazurilor in care acestea din urma au prevederi diferite. Prevederile din comanda / contract au prioritate fata de cele din manualul calitatii.

Documente de referinta

Prezentul Manual al Managementului Calitatii prezinta ca documente de referinta urmatoarele standarde:

• SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte;

• SR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de management al calitatii – Principii fundamentale si vocabular;

• SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calitatii – Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor;

• SR EN ISO 9004- + A1 – Managementul Calitatii si elemente ale sistemelor calitatii – Partea 4 : Ghid pentru imbunatatirea calitatii;

• SR ISO 10013:2002 – Ghid pentru documentatia sistemului de management al calitatii;

• ISO 19011:2002 – Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu.

› Manualul Calitatii – Generalitati