Managementul SC SOCIETATE SRL planifica si implementeaza procesele necesare de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire o serie de factori.

Printre acestia se numara:

• demonstrarea conformitatii produselor fata de cerintele clientului si cerintele legale si de reglementare aplicabile;

• asigurarea conformitatii SMC fata de cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001;

• asigurarea imbunatatirii continue a eficacitatii SMC.

Procesele de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire implementate pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerintele specificate sunt efectuate de personal instruit corespunzator si competent.

› Masurare, analiza, imbunatatire