In SC SOCIETATE SRL este asigurat un mediu de lucru corespunzator, respectandu-se conformitatea cu prevederile normelor de protectia muncii, respectiv de prevenire si stingere a incendiilor, astfel incat furnizarea produselor sa se realizeze conform cerintelor clientului.

Personalul beneficiaza dupa caz:

• de ecrane de protectie contra radiatiilor monitoarelor;
• de birouri si fotolii de birou ergonomice;
• echipamente de lucru adecvate;
• de orice alte mijloace necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii.

Activitatea se desfasoara intr-un mediu adecvat, iar responsabilitatea pastrarii igienei si curateniei la locul de munca revine fiecarui angajat.

Spatiile de lucru si echipamentele sunt dispuse de o astfel maniera incat ofera personalului care deruleaza diferite activitati, cele mai bune conditii de lucru, securitate si igiena.

› Mediul de lucru in Managementul Resurselor