In cadrul SC SOCIETATE SRL sunt aplicate metode corespunzatoare pentru monitorizarea si masurarea proceselor sistemului de management al calitatii, astfel incat sa se demonstreze ca prin tinerea sub control a proceselor se obtin rezultatele planificate.

In cazul in care nu se obtin rezultatele planificate, sunt intreprinse actiuni corective pentru ca, in final sa se obtina conformitatea proceselor si a produselor cu documentatia SMC , respectiv cu cerintele clientului.

Monitorizarea si masurarea proceselor se realizeaza prin urmatoarele metode:

• inspectii efectuate de catre Reprezentantul Managementului Calitatii pentru verificarea respectarii documentelor SMC in desfasurarea proceselor;
• verificari efectuate de personal specializat prin audituri interne;
• analizari periodice a stadiului de implementare a SMC efectuate de managementul de varf al organizatiei;
• evaluari efectuate de clienti;
• sedinte operative, in cadrul carora se analizeaza:
a) stadiul derularii comenzilor/contractelor;
b) necesarul de echipamente
c) asigurarea conditiilor de munca;
d) rezolvarea operativa a problemelor aparute.

Monitorizarea proceselor se realizeaza prin urmarirea si prelucrarea de catre functiile implicate a datelor aferente proceselor, respectiv compararea acestora cu indicatorii de performanta stabiliti.

› Monitorizarea proceselor, masurarea proceselor