SC SOCIETATE SRL asigura monitorizarea si masurarea produsului, precum si a calitatii produselor livrate.

Efectuarea procesului consta din desfasurarea in conditii controlate a procesului,adica din respectarea specificatiilor contractuale, manageriale si de alta natura.

Procesul de monitorizare-masurare a caracteristicilor specifice furnizarii produsului sunt efectuate in toate etapele corespunzatoare ale acestuia, in conformitate cu metodele planificate in instructiunile de lucru/programele de lucru.

Procesul de monitorizare-masurare a caracteristicilor cuprinde :

• pentru responsabili /executanti de activitati obligativitatea autocontrolului,conform instructiunilor aplicabile;
• pentru responsabilii de departamente si coordonatorii activitatilor aspecte de inspectie/control.
Prin activitatile de monitorizare si masurare a produsului se asigura ca:
• sunt utilizate echipamente corespunzatoare cu cerintele clientului;
• sunt mentinute toate inregistrarile stabilite pentru demonstrarea conformitatii produsuluii;
• persoanele care executa verificarile si confirma acceptarea produsului sunt instruite si competente.

Un produs livrat de SC SOCIETATE SRL catre client este declarat conform cand sunt indeplinite simultan urmatoarele:

• calitatea produsului livrat satisface cerintele clientului;
• s-a respectat termenul de livrare stabilit in comanda/ contract;
• s-a respectat pretul produsului, stabilit in comanda/contract .

› Monitorizarea produsului, masurarea produsului