SC SOCIETATE SRL defineste si documenteaza in procedurile aferente, modul in care cerintele referitoare la calitate sunt satisfacute.

Planificarea calitatii pentru produsele furnizate de organizatie este compatibila cu toate cerintele referitoare la sistemul de management al calitatii descrise in documentele aferente.

In scopul asigurarii calitatii produselor furnizate, personalul calificat si abilitat din cadrul SC SOCIETATE SRL realizeaza sistematic si constant urmatoarele activitati:

• stabilirea si planificarea proceselor de furnizare a produselor in concordanta cu politica si obiectivele stabilite de organizatie;
• analiza cerintelor impuse de furnizare a produselor;
• completarea conditiilor specificate cu prevederile legale si de reglementare aplicate;
• analiza capabilitatii organizatiei de a satisface cerintele specificate;
• elaborarea planurilor calitatii , dupa caz;
• Asigurarea resurselor materiale si umane necesare;
• Monitorizarea serviciilor.

Rezultatul acestor activitati se consemneaza in documentele si inregistrarile specifice ale sistemului de management al calitatii.

› Planificarea realizarii produsului in Manualul Calitatii