Managementul de varf al SC SOCIETATE SRL a definit si documentat politica in domeniul managementului calitatii.

Aceasta este implementata si aplicata la toate nivelurile structurii organizatorice ale organizatiei, respectand cerintele prevazute in standardul de referinta SR EN ISO 9001:2001 si a cerintelor prevazute in comenzi / contracte.

Obiectivele referitoare la managementul calitatii sunt clar definite si stabilite de catre managementul de varf al organizatiei si au alocate toate resursele necesare pentru indeplinire.

Toti angajatii organizatiei, inclusiv noii angajati, sunt instruiti asa incat sa inteleaga politica si obiectivele in domeniul calitatii si angajamentul cerut pentru a atinge aceste obiective.

Managementul de varf asigura ca aceasta politica este inteleasa, pusa in aplicare si mentinuta la toate nivelurile in organizatie.

Politica si obiectivele in domeniul calitatii, precum si responsabilitatile si mijloacele pentru indeplinirea acestora sunt „produsele” pe care le „executa” managementul de varf al organizatiei, dar le pune in aplicare intregul personal al organizatiei.
Politica in domeniul calitatii – Elemente

Atunci cand a stabilit politica in domeniul calitatii, managementul de varf a tinut cont de urmatoarele elemente:
• nivelul si tipul imbunatatirilor viitoare necesare pentru ca organizatia sa aiba succes;
• nivelul asteptat sau dorit al satisfactiei clientului;
• dezvoltarea angajatilor;
• resursele necesare pentru a depasi cerintele SR EN ISO 9001:2001;
• contributia potentiala a furnizorilor la succesul organizatiei.

Gradul de adecvare al politicii in domeniul calitatii este analizat in cadrul sedintelor de analiza efectuata de management, iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor calitatii.

› Politica in domeniul calitatii, Manualul Calitatii